2009. СРБИЈАНЦИ


Браћо и сестре у Христу, волео бих да послушамо речи светог Саве: дај Боже да се Срби СЛОЖЕ, ОБОЖЕ и УМНОЖЕ и да их у овом 21. веку и остваримо. Зато сам ја решио да напишем и објавим преко интернета овај текст јер немам финансијере, медије, зато браћо и сестре читајте и тумачите. Бог је створио хармонију у свемиру, а и на земљи, мада је то човек пореметио, ми имамо шансу да кроз љубав према Богу, себи и непријатељу ту хармонију вратимо. Организујте трибине, округле столове за детаљна објашњења и какав је то спас за Србе и остале народе, јер долазе грозна времена и близу је царство Божије. Овај пројекат је написан у осам поглавља тако да ниједна криза не може Србима наудити, но да започнем излагање кроз две тачке пре увода:

1) СКРАЋЕЊЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ И СМЕНСКИ РАД У 5 СМЕНА

Због економске кризе, отпуштања радника, очувања радних места и ново запошљавање предлажем да у ПД РБ «КОЛУБАРА», Лазаревац урадимо скраћење радне недеље са 40 на 36 сати из разлога запошљавања, смањења смртних случајева, повреда и болести. Овај предлог се односи на скраћење радне недеље за сталну прву смену и повећање броја смена за запослене у сменском раду са 4 на 5 смена и са 6-том резервом.

ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА

Радна недеља од 40 сати, за сталну прву смену, годишње износи 2.088 сати или прецизније 365-110(викенди)=255×8=2.040+државни празници 6×8=48.

Рад у 4 смене (садашњи начин рада) износи 365-91(дани одмарања)=274×8=2.192 сата.

Разлика између сталне прве смене и сменског рада је 152 сата или 7% у корист сменског рада, што резултира као прековремени рад на годишњем нивоу.

Предлажем рад да се обавља у 5 смена и радну недељу у трајању 35,5 сати, и да запослени у сталној првој смени не раде у дане викенда, државних празника и 2 дана(петак и понедељак) једном месечно.

ПРИМЕР за сталну прву смену: 365-136=229×8=1.832 сата.

Рад у пет смена са шестом резервом изгледа овако: 365-145=220×8=1.760

Пошто закон захтева да се ради преко 35 сати недељно онда се једном месечно две смене нађу у првој смени (за сервирање и поправку машина). 1.760+(9×8)=1.832 сата годишње, тако да се сати поклапају са сталном првом сменом.

Шематски приказ рада у 5 смена изгледа овако:

А: 1.1.2.2.3.3.0.0.0.1;1.1.2.2.3.3.0.0.0.0;1.1.2.2.3.3.0.0.0.0;1. = 20 дана

Б: 2.2.3.3.0.0.0.1;1.1.2.2.3.3.0.0.0.0;1.1.2.2.3.3.0.0.0.0;1.1.2. = 20 дана

Ц: 3.3.0.0.0.1;1.1.2.2.3.3.0.0.0.0;1.1.2.2.3.3.0.0.0.0;1.1.2.2.3. = 20 дана

Д: 0.0.0.1;1.1.2.2.3.3.0.0.0.0;1.1.2.2.3.3.0.0.0.0;1.1.2.2.3.3.0. = 19 дана

Е: 0.1;1.1.2.2.3.3.0.0.0.0;1.1.2.2.3.3.0.0.0.0;1.1.2.2.3.3.0.0.0. = 19 дана

И тако бесконачно…

ЕКОНОМСКИ ПРЕГЛЕД

Смањењем фонда сати рада смањује се и зарада запослених за 10% но од тих 10% трошкови зараде нових запослених у 5-тој смени учествује са 7%. Обука нових радника да траје 6 месеци, а које би плаћала држава из ММФ фонда за ново запошљавање и примена овог система рада у 5 смена почео би 01.12.2009. Такође би се из редова стручних служби и радионица преместили у групу надзорно-техничка места (ссс,вкв,вс,всс) у 5-ту смену. Поред ове уштеде влада Републике Србије донесе уредбу која важи за запослене у ЕПС-у за оне запослене који имају још 5 година до остваривања права на старосну пензију и која би понудила следеће услове:

– Запослени се могу преквалификовати за рад у сменама

– Запослени који прихвате отказ добијају зараду свог радног места умањену за 10% прве године, а сваке следеће још по 5% док не остваре право на старосну пензију и самостално упаћују доприносе за ПИО, а од националне службе за запошљавање остале погодности.

Предузеће на овај начин остварује следеће добити за те запослене

1. допринос за ПИО,

2. порез на зараде,

3. превоз и колективно осигурање,

4. заштитну опрему,

5. материјалне и друге трошкове на том радном месту,

6. могућа боловања, итд.

На крају овог предлога навешћу један пример:

За изградњу фабрике викловања мотора, која је у изградњи, пројектована цена изградње је била близу 11 милиона ДМ или близу 5 милиона Евра, и знак питања је колики би профит то предузеће остварило и кад би вратили инвестиције и то са 310 запослених. Што значи да се улаже по запосленом преко 15.000 Евра.

А за горе назначени пројекат скраћење радне недеље и увођење 5-те смене и за близу 500 ново запослених инвестиција је 0,00 динара.

2) ГРАЂАНСКО АКЦИОНАРСТВО

Сматрам да би овакав начин улагања новца више исплатио грађанима од штедње у банкама и динар остао стабилан без обзира на економске и сличне кризе у свету. Ово је велика област и непознатица широј јавности и у следећим поглављима које ће те читати нарочито о економској политици ће се јасно изразити предност ка будућем акцинарству. Начин како државе и владе у тим државама решавају проблеме банкарског система, кредита и отплате као и «купуј све што је на кредит» долази неминовно до распада таквог система. Средња класа грађана треба да улаже у производњу и директну потрошњу без посредника и зарадиће више од 10% у односу на банкарске камате. Треба створити навику грађана да се емитују акције у вредност рецимо од 100 Евра и купуј од оних предузећа које познајеш и које стручњаци препоручују.По зна који пут говорим бежите од банака, јер је то институција модерног робовласништва и освајања глобалног система.

Ово је само припрема да грађани читају следећа 8 поглавља и на крају нека и тумаче на свој начин или да ме позову на расправу и објашњења. Навешћу један пример како су се пласирали наши средњошколци на светском такмичењу – ПИСА тест, ( природне науке, математика, разумевање и тумачење текста). Прве две области наша деца раде добро али разумевање и тумачење текста раде врло лоше или никако. 2003 године освојили смо 41 место тј. последњи, а 2006 нисмо били последњи јер су се пријавили такмичари из Африке и Азије и од 57 земаља освојимо 41 место, што значи нисмо ни мало напредовали. Дај Боже да нам помогнеш да 2009 године боље прођемо, а резултат ћемо знати 2010.

УВОД

Моје је мишљење да Европска унија у будућности буде континент-држава и да се треба припремити за те нове односе садашњих и будућих држава и међусобних граница . Зато ћу и предложити у овом уводу нов начин организовања више држава и покрајина у једну регију, која ће дати модел нових односа међу више нација, религија и различитих култура, ја ћу је назвати «БАЛКАНИЈА».

Та реч је састављена из три речи БАЛКАН и ја. «БАЛКАНИЈА» у свом саставу има следеће државе и покрајине:

СЛОВЕНИЈА, АУСТРИЈА, ХРВАТСКА, МАЂАРСКА, ЦРНА ГОРА, БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА, РУМУНИЈА, МОЛДАВИЈА, ВОЈВОДИНА, СРБИЈА, КОСОВО и МЕТОХИЈА, АЛБАНИЈА, МАКЕДОНИЈА, ГРЧКА, БУГАРСКА, ТУРСКА и КИПАР (укупно 17 држава и покрајина).

Ова регија чини преко 160 милиона становника а исто толико потрошача сконцентрисаних у једном окружењу са сличним могућностима и манирима за потрошњу. Ово пишем јер западна Европа посебно државе Бенелукса са Данском и Великом Британијом на нас гледају са ниподоштавањем и потцењивачки на Балкан. «БАЛКАНИЈА» треба да се роди по мени у року 3 године, да се изврше политичке и државне консултације и припреме за:

1. укидање виза, царина, акциза,

2. промет роба, грађана, новца обавља без забрана,

3. несметано ради на запошљавању и финансирању,

4. формирање заједничке војске, полиције и царине,

5. јединствено наступање према остатку Европе или света, итд.

«БАЛКАНИЈА» је полазна идеја да се створе још пуно регија у саставу својих континената, али о том потом, а сад да прикажем овај пројекат:

САДРЖАЈ

§ ПРВО ПОГЛАВЉЕ:

· децентрализација, институције, безбедност, заштита, финансирање, инвестиције, пореска, фискална и монетарна политика, одбори , комитети, закони.

§ ДРУГО ПОГЛАВЉЕ:

· природни прираштај у Србији.

§ ТРЕЋЕ ПОГЛАВЉЕ:

· Православна Српска црква, духовност, организација ,

§ тумачења и предлози.

§ ЧЕТВРТО ПОГЛАВЉЕ:

· Астероид «АПОФИС», предлог, протокол и предвиђање догађаја

§ ПЕТО ПОГЛАВЉЕ:

· «БИОСФЕРА», «СЛАТКА КУЋА 10.» и заштита грађана.

§ ШЕСТО ПОГЛАВЉЕ:

· Храна.

§ СЕДМО ПОГЛАВЉЕ:

· Канал.

ПРВО ПОГЛАВЉЕ

Решавање проблема међународно признатих и непризнатих граница – држава најбоље ће се решити децентрализацијом власти и буџета у тим државама па и у целој Европској унији. Полазећи да је тренутно проблем број 1. конфликт који може настати на територији Републике Србије тачније у покрајини Косово и Метохији. Зато предлажем, децентрализацију власти, пореску, фискалну, социјалну и безбедносну

политику која ће бити и модел за примену у осталим државама (Шпанија, Француска, Италија, Белгија, Босна и Херцеговина, Велика Британија, Грузија, Турска итд.) где конфликти могу узети шире размере. Република Србија као и њене покрајине Косово и Метохија, Војводина могу применити овај модел као пример за остале државе не само у Европској унији већ и ван Европе.

ПРВА ТЕМА

Косовско-Метохијску границу према Македонији, Албанији, Црној Гори и Србији штитиће и контролисаће гранична полиција и царинска служба Европске уније до 2036 године, потом ће се одлучити о даљем поступку. Та година је судбоносна и десиће се много страшнији и судбоноснији догађаји за сав свет и земљину куглу, него садашња економска, политичка или ратна криза. На унутрашњем плану предлажем да се општине организују као градови – државе прошлих векова са уређеним односима човека, природе и заштите. Предлажем Европској унији да се организује као што су се организовали, после деценијског рата, Уједињен Савез Америке са 50 држава и да тако буде организована цела Европа са називом Европска Унија са јединственом војском и полицијом, без владара. Бивше државе би у Парламенту дводомном, представљали гувернери у дому гувернера и посланика у доњем дому. Број посланика би се одређивало према броју становника тих бивших држава и они би представљали законодавно тело. Србија као и остале државе организоваће у општинама и градовима локалне снаге за заштиту објеката и грађана као што је: Шериф и помоћници, Национална гарда и ватрогасна служба.

ДРУГА ТЕМА

У општинама постоје и следеће институције:

1. Председник,

2. Одборници,

3. Безбедоносна служба,

4. Начелници служби (судских, медецинских, школских, комуналних, грађевинских итд.),

5. Управе за пореску и фискалну политику,

6. Администрација општине,

7. Синдикат и остала заштита грађана.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Председника бирају грађани на изборима који се обављају сваке четврте године већинским изборним системом. Он је типичан представник грађана, први међу једнакима и биран по свом знању и поштовању и није изабран по партијском чланству. Штити територију и грађане са својим сарадницима и одговоран је пред Богом и грађанима, сарађује са државним институцијама. Поред многих послова везаних за радно место Председника општине са својим сарадницима ће и дати велику енергију и упуте на развој:

ЕКОНОМИЈА

Под овом темом припадају следеће области:

· природни прираштај (број рођене деце годишње да буде у односу од 1,3 до 1,5 % према укупном броју грађана те општине),

· мала предузећа (један власник и улагачи под називом грађански акционари),

· задруге (пољопривредне, занатске итд. са најмање 3 члана),

· разне врсте агенција за потребе грађана,

· инвестициони фонд за развој,

· инфраструктура ,

· запошљавање и евиденција у општинској служби за запошљавање само за мушкарце (лакша статистика и проценат упоређења успеха запошљавања),

· буџет.

ПРИМЕР: Сада је проблем у целом свету приход и расход новчаних средстава буџета и овај пример ће те Ви сами да разумете и тумачите.

1. Узећемо Аустрију као приближну по територији, броју становника, бивше комшије, бранили смо их од Турака, имају велики главни град и одмакли су у финансијама далеко и треба да их копирамо као:

· БЕЧ и БЕОГРАД се упоређују по броју администрације (државних, градских, општинских, комуналних, полицијских, судских, здравствених и школских), висине зарада напред наведених, итд, итд.

· ГРАЦ и НИШ

· ЛЕОБЕН и ЛАЗАРЕВАЦ

· Упоређење буџета Аустрије и Србије

2. Поред овог математичког упоређења угледаћемо се на уређење инфраструктуре, рад комуналног предузећа, градски саобраћај, туризам и осталих могућих прихода и расхода тих градова.

3. Наплата пореза је проблем свих држава света и ја нудим један модел који ће елиминисати тај проблем, а ево како:

§ на свакој роби да је исписана шифра и назив,

§ вп цена, порез и малопродајна цена,

§ сваки грађанин да у личним документима има уписан рачун општине где грађанин живи, и на тај рачун ће бити уплаћен порез.

§ малолетни грађани који немају личну карту или пасош порез ће се уплаћивати на рачун општине где је продаја извршена,

§ провера о уплати пореза се обавља преко интернета или мобилног телефона на веб сајту општине након 24 сата од трансакције.

4. Сваки минус у буџету општине или сада државе (како је сада у Србији) може се допунити позајмицом од грађана:

§ Сви грађани који добијају зараду, пензију позајме општини или држави за попуну буџета и да се та средсва означе као орочена средства на две година са позитивном каматом од 13% на годишњем нивоу и наплатом месечно после две године.

§ Кроз идеју «ЈАВНИ ДУГ», који ће бити предложен и образложен у ЧЕТВРТОЈ ТЕМИ.

§ Узајамно позајмљивање једне општине другој под повољним условима и уговором како се договоре.

5. Наплата од прекршајних казни да се дели по 50% општини и 50% грађанину који је извршио пријаву за тај прекршај.

ЕКОЛОГИЈА

· Проглашење Србије да је «ЗЕЛЕНА ЗЕМЉА» без хемије,

· заштита животне средине (без хемије и отровних гасова),

· прерада отпадних вода,

· рециклажа комуналних, медецинских, електронских отпада,

· земљишта без међа за велике плантаже,

· израђивање студија и проналажење терена за смештај отпада,

· образовање високостручних кадрова и грађана о екологији,

· сваки грађанин у свом животу да засади најмање 10 стабала дрвећа (МАНГРОВ, које од свих дрвећа упија највише угљен-диоксида).

БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ

Ова тема је врло важна за садашње време које носи ризик живљења и овде ће се изложити шта је потребно да се уради:

· одборници ( на власти, или у «сенци»)

· шериф и помоћници, национална гарда, ватрогасци.

· општински инспектори и начелници за одређене службе,

· брза суђења са дежурним судијама.

ОДБОРНИЦИ ОПШТИНЕ

Ова функција је најважнија у хијерајхији политичког живота државе, општине и грађана, плаћена је у почетку из трансакција по 5 % или касније из буџета општине. Бирају се на локалним изборима са мандатом од четири године и одговарају за свој рад грађанима својих изборних јединица села и града. Они су до сада аматерски обављали своју функцију и били су на маргини политичког живота државе. Да би се унапредио живот грађана и одборници добили на важности морају се урадити следеће потребне радње за ту функцију:

· да буду плаћени од стране општине из буџета (просечна зарада),

· да се изгради стан са канцеларијом у сваком кварту и селу(службене просторије у власништву општине),

· за то место да конкуришу , по мени, факултетско образовани млади(правници, економисти, агрономи итд.), али и добри домаћини из те изборне јединице,

· да сваки одборник има мобилни телефон повезан са канцеларијом шерифа и осталим одборницима,

· може да види и контролише грађане који нису становници тог изборног места, села или кварта, грађане који великом количином новца врше градњу, купују или улажу, грађане који живе и учествују у недозвољеним радњама (дрога, криминал)

· да организује и спроводи у дело програм Ч.У.Д.О.

ЧИШЋЕЊЕ

УРЕЂЕЊЕ

ДОБАВЉАЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

Овај програм је најкориснији за грађане и то је будућност организовања међу људима и напредак у интелекту сваког грађанина, а оно се односи на следеће области:

ЧИШЋЕЊЕ је потребно за одржавање простора инфраструктуре везано за терене јавних површина, путеве, међе и границе. Ово би обављали радници из агенције за одржавање комуналних услуга општине. На одређеним местима би се поставили и контејнери за предрециклажу комуналног отпада, стакла, пластике, конфекције, металних производа, папира тј. да се на депонији отпада одлажу истородни отпади који се даље у фабрикама прерађују. Још једна новина би се увела а то је да на фасадним странама око зграда у квартовима и јавним површинама-парковима листопадно дрвеће замени зимзеленим, а у шумама око градова и даље сади листопадно дрвеће (МАНГРОВ).

УРЕЂЕЊЕ простора би обављали стручњаци за хортикултуру и агенција или задруга за занатске радове, молере, зидаре, електричаре, водоинсталатере, столаре, итд. Једноставно речено фасаде зграда обојити живљом бојом, а жардињере засадили лепим цвећем. За уређење стамбеног простора би се ангажовале и задруге специјално регистроване за те послове (поред мушкараца занатлија и жене за генерално чишћење стамбеног и подрумског простора).

ДОБАВЉАЊЕ роба широке потрошње, пољопривредни производи, нарочито зимнице и снабдевање недељно обављало би се договором одборника града и села. Тако би се створила узајамна производња, потрошња, праћење квалитета, инвестиције и зарада. На овај начин могу се регистровати разне врсте задруга са три и више чланова. Из градова би породице одлазиле код пријатеља и заједнички би припремали зимницу, вршили прераду воћа и поврћа, сушили и дестиловали воћну ракију. Цену производа би одређивало тржиште, и договор произвођача и потрошача, с тим што рецимо 10% марже поделе за свој рад су заслужни одборници за овај посао.

ОБРАЗОВАЊЕ је најважнија тема, то је основа за сигурност и добро понашање грађана како у граду тако и на селу и оно се односи на:

– квалитет и сигурност живљења (шериф, национална гарда, ватрогасци),

– заштиту грађанских права (канцеларија народног адвоката),

– упознавање са религијом и литургијом (свештеник),

– здрав живот (психијатар и доктор специјалиста),

– здрав пољопривредни производ (агроном, биолог),

– култура, и још неке теме и предавачи.

ЧУДО је само један вид рада одборника, али је условно речено алфа и омега организовања доброг живота породице без дроге и криминала и лепу будућност деце.

ШЕРИФ И ПОМОЋНИЦИ

Шерифа и помоћнике бира председник општине на основу конкурса за та радна места. Број помоћника се одређује на основу неколико фактора: број становника, величина општине, међурелигијски састав, присутност криминала итд. Раде на безбедности грађана и у сталном контакту су са председником општине, државном полицијом или полицијом интерпола. Посебна мобилна веза је са одборницима због изузетних хитних случајева.

НАЦИОНАЛНА ГАРДА

За рад у националној гарди се конкуришу младићи факултетског образовања у пуној психо-физичкој кондицији са знањем једног од борилачких спортова и знањем енглеског језика. Кроз додатне обуке младићи се вежбају за помоћ грађанима, шерифу дају помоћ и ватрогасцима у садејству државних полицајаца или војске. Број националне гарде се одређује на темељу потреба у општини по стандардима Европске уније и величине општине. Наоружање је пешадијско, моторизовано са оклопним возилима и хеликоптером за неколико општина. Обавезно имају најбољу телекомуникацију која је преко сателита повезана са централама Европске уније.

ВАТРОГАСНА СЛУЖБА

И ова служба са особљем мора да је професионална са најбољом опремом и једном летилицом која ће испомагати неколкико општина која се лако може претворити за друге намене (превоз људи и опреме за разне интервенције), такође је у садејству са одборницима, шерифом и националном гардом а обавезно и са председником општине.

НАЧЕЛНИЦИ И ИНСПЕКТОРИ

Ове структуре су са председником општине, одборницима, шерифом извршни орган општине и контрола рада по службама у предузећима радњи, задруга, агенција, јавних објеката, грађана итд. Председник општине са шерифом и овим службама праве план и програм које презентују директорима разних предузећа и институција. Преко инспектора контролишу рад запослених, власника објеката, администрације и грађана уопште. О проблемима на терену одмах упознају друге структуре у општини као што су синдикат, народни адвокат, савет потрошача, комитет за стандарде и цене, одборнике итд.

РАЗНЕ ВРСТЕ АГЕНЦИЈА

Ова тема је разнолика и сматрам да је веома корисна како грађанима тако и водећим структурама општине. Оне служе грађанима за њихов пут и правац за безбедан и срећан живот и набројаћу само неке од толико много агенција:

– агенција за запошљавање,

– агенција за чистоћу и уређеност простора,

– агенција за инвестирање,

– агенција за тржиште капитала,

– агенција за маркетинг и статистику,

– агенција за безбедност и личну заштиту,

– агенција за склапање брака и дружење, итд.

ЗАДРУГЕ

Такође ћу само да набројим неке врсте задруга, јер о њима је доста писано и разговарано. Такође је потребно донети закон о задругама и између осталог ја бих препоручио да се задруге организују и региструју од најмање три члана због одрживости задруга у функцији. То су:

– задруга за производњу пољопривреде (поврће и воће),

– задруга за прераду (дестилерије, сушнице, прерада киселог и слатког програма),

– задруге за замрзнуто воће и поврће – хадњаче,

– задруге за одржавање чистоће дворишта, јавних површина и станова, итд.

СИНДИКАТ И ОСТАЛА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

СИНДИКАТ се организује и региструје само у оквиру територије општине али за све делатности ће имати представнике запослених у разним предузећима и установама. Главна функција ће бити генерални секретар синдиката, а председници својих делатности чиниће извршни одбор. Све ингеренције синдиката по наредби извршног одбора ће спроводити генерални секретар у садејству са инспекторима рада и финансија из општине. Све неправилности ће се отклонити на лицу места, а неки конфликти се морају решавати на суду и ту ће запослене заступати канцеларија народног адвоката бесплатно. Поред запослених радника у синдикат се могу учланити и пензионери као и незапослени грађани.

НАРОДНИ АДВОКАТ

Сам назив даје карактеристику организовања канцеларије народног адвоката који ће имати више заступника за поједине делатности и спорова пред судом као што је:

– адвокат за радно-правне спорове запослених радника,

– адвокат за грађанске спорове са општином, предузећима итд,

– адвокат за заштиту породице од силеџије у породици и ван ње.

Канцеларију народног адвоката ће финансирати општина из свог буџета.

САВЕТ ПОТРОШАЧА

Савет потрошача се региструје у својој општини и делује у заштити свих грађана те општине, то су области из живота појединца и породице. Навешћу неколико примера које делатности штите и ангажују инспекторе и друга заштитна средства:

– услуге комуналног предузећа,

– проблеми у општинској администрацији према грађанима,

– услуге трговине (квалитет, цена, порекло итд.)

– медецинске, школске, полицијске и друге услуге,

– струја, превоз,

– инфраструктура итд.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Ова канцеларија би имала запослене из више области као што је: правник, социјални радници, психолог, педагог и други. Радили би у више смена сваки дан са телефоном под називом АПЕЛ-ПОМОЋ за деликантне ситуације и врло хитно. Такође би имали спискове породица или појединаца са најнижом зарадом или су без примања, као и бескућнике. Сарађивали би са одборницима, народним адвокатом и синдикатом у вези помоћи као и исхрану за један оброк у народној кухињи.

НАРОДНА КИХИЊА

У свакој општини постојао би објекат ресторан са једноставном-народном кухињом који би једном дневно хранио породице или појединце по препоруци канцеларије за социјална питања.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

То гласило ће да штампа, уређује и издаје општина за своје грађане и у њему ће се опширно написати сви закони који се усвајају у Народној скупштини Републике Србије, а касније у Парламенту Европске уније. И не само та област већ и она питања која су од велике важности за грађане те општине, штампаће се и све што раде и удружења, установе, као и појединци. Такође ће се отворити рубрика огласа продаје и куповине.

ТРЕЋА ТЕМА

ОБРАЗОВАЊЕ

Ова тема је основа сваког друштва, државе, породице и појединца и обухвата сав његов живот од рођења па до упокојења. Нећу се бавити свеопштим образовањем (нисам стручан за ту област) већ ћу дати идеје за даљи рад научника, професора, власти и медија да обраде ове идеје за дозвољен и слободан приступ сваком грађанину. Данас је интернет јако популаран и доступан широкој популацији грађана, као и медији који својим програмима (школски програм) може дати допунско образовање тако потребним нашим ученицима. У време ове економске, моралне и духовне кризе ово образовање може много помоћи.

За предшколску децу треба урадити програм да на интернету уче рад са компјуктером, информатику, математику, културу, шах итд. за тај узраст. Но не само то већ и певање и рецитовање песама за бољу меморију и основу која ће се исказати да даље учење.

За основну школу урадити програм поденастан за тај узраст са много више часова математике, информатике, шах као обавезан предмет, физике и хемије (који праве велике проблеме у средњем образовању. Укинуо бих пријемне испите за упис у средње школе и на факултете. Из разлога великог страха, финансијских трошкова које утичу на овај млад нараштај који се исказује у каснијем животу а то најбоље знају психолози. За ученике занатских школа ( 3-ћег степена) започети обавезно два дана у школу а један на праксу, За све ученике средњих школа увести предмет породично право или култура породице, за поштовање брачног друга , родитеља и деце. У уму треба да је увек позитивна и добра мисао, јер што мислиш то и урадиш, а неки пут и не говориш, па се после кајеш. Боље је рећи ЈА САМ ЗДРАВ, а не, ја нисам болестан.

ЧЕТВРТА ТЕМА

У овој теми понудићу неколико примера за бољи стандард, запошљавање, улагање новца, културни догађаји, производња и трговина, као и велике инвестиције светског значаја.

ЈАВНИ ДУГ

Државни дуг ће се фигуративно претворити у јавни дуг грађана према броју грађана Републике Србије тако да ће сваки грађанин дуговати онолико новца колики је државни дуг подељен на број становника Републике Србије. Самим тим и општине разраде тај однос и ако у својој општини организују успешно враћање дуга могу добити нову позајмицу на одређен број година и под повољним каматним стопама. Враћање дуга може да се обави на два начина:

1. Досадашњим начином прикупљања девиза, штедњом и

2. Уплате новца грађана на посебан рачун «ЈАВНИ ДУГ» једне пословне банке, под условима које ћу сада изнети:

ПРИМЕР: Грађанин уплати 10.000,00 евра на рачун «ЈАВНИ ДУГ» а потом добије потврду да се ослобађа пореских уплата у односу 1:2 што значи ослобођено пореза у вредности од 20.000,00 евра. Оваквим начином држава се ослобађа дела свог дуга, а грађанин се ослобађа пореза за купљену робу (покретна и непокретна), са роком до 5 година да се реализује та потврда. То се може понављати докле год општина има користи од тог начина пословања, наравно да ће и чланови породице имати удела у тој повластици, ако их подносилац захтева упише. Рецимо 500.000 грађана користи те погодности (неко више неко мање) држава се ослобађа у првом трансферу дуга у вредности оо 5.000.000.000,00 евра. У року до 20 година сав дуг је отплаћен и држава као и општина ће радити без оптерећења дуга када идеја о децентрализацији буде прихваћена у целој Европској унији. Овакав начин коришћења трансакције хартије од вредности могу да искористе и предузећа,општине, задруге, самосталне радње,итд.Рецимо да држава оснује нову банку под називом «НАЦИОНАЛНА БАНКА СРБИЈЕ» са седиштем у Београду и филијалама у Новом Саду и Нишу а понегде експозитуре.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПРВА ИНВЕСТИЦИЈА је изградња старачких насеља у близини неког манастира а који повезује неколико општина. Што значи да се у Србији изгради 4-5 таквих насеља, али за грађане Западне Европе, Америке и Аустралије (Срби или странци). Насеља садрже следеће објекте:

– манастир,

– зграде за становање,

– зграда за културне манифестације,

– гробље са капелом,

– стационар са медецинском опремом и услугом,

– парк и стазе за шетање итд.

Цена пансиона би била прихватљива и разумна. Поред тога незапослени у тим општинама се могу запошљавати у тим насељима, бавити се туризмом као и културно-уметничким програмом и производњом хране. СЛЕДЕЋА ИНВЕСТИЦИЈА је реализација пројекта замена станова и кућа у Београду или неког другог града у Србији за неко таквог типа старачког насеља али скромније цене по дану. Уговором заинтересованих страна би се решио пројекат на обострано задовољство. СЛЕДЕЋА ИНВЕСТИЦИЈА је да наши грађани привремено или стално запослених у иностранству, када постану пензионери финансирају изградњу стакленика или нешто друго за производњу воћа и поврћа.

ПЕТА ТЕМА

ПОРЕСКА ПОЛИТИКА

Порез је основица сваког друштва за измирење обавеза државне администрације и прихода буџета општине и државе. Предлажем да се уведе јединствена стопа пореза на сву произведену и увезену нову робу у вредности од 13%, на услуге 10%, на добит 10%, на зараде 13%,на непокретну имовину, луксузна средства, на половну робу 5%. Свака општина отвара рачун за потребе општине на који се уплаћује новац од пореских обавезника и напред наведених примера и процената. Сваки грађанин ће на личној карти имати отштампан број рачуна своје општине и по промету и обрачуну уплаћиваће директно на рачун који је назначен. Малолетна лица или ко нема тренутно личну карту порез се уплаћује на рачун општине где је регистровано предузеће или под другим називом правно или физичко лице. На царини при увозу робе, у садашњој ситуацији, на граници ће се уплаћивати по јединственој мери (kg) са јединственом стопом за храну, текстил, грађевински материјал, опрему и машине итд. од 15%,а за репроматеријал и отварање предузећа стопа је 10%. Акцизе ће бити за гориво, цигарете и алкохол као и остала роба која је основна делатност у овој држави са стопом од 10% и то ће се уплаћивати на државни рачун за њене административне трошкове.

А када се изврши децентрализација све ове обавезе плаћања преусмериће се на општине. Од пореза у вредности од 13% држави се уплаћије 3% од прихода пореза на тзв. пдв (нов назив ће бити порез на нову робу) и на зараде, тако да општинама остаје по 10%, а држави иде 3%. Администрација државе је у садашњем стању гломазна и скупа Европска унија већ сада каже да се јавна потрошња смањи не само у вредности већ и у количини. Контрола прихода и расхода у општинама ће бити већа и сигурнија тако да ће и криминал бити мањи, као и утаје пореза неће бити. Свака роба има назив, шифру, цену коштања и порез и видљиво исписан тако да сваки грађанин зна која је цена и колики је порез. По добијању рачуна грађанин може на компјутеру општине да одмах провери да ли је плаћен порез на ту робу или трасанкцију, као и порез на зараде… Мора се запамтити, порез се плаћа на све штто је напред наведено, а социјални случајеви се регулишу на другачији начин. Навешћу два примера како неке државе повећавају производњу и потрошњу:

Пример Пољске и Пољака из дијаспоре је да су договором државе, привредника и Пољака који живе у Америци па су купили робу произведену у Пољској у вредности 1.000.000.000. долара у току једне године и Пољска је стала на ноге и покренула производњу.

Други пример је из Немачке и Хрватске који нуде својим грађанима који живе у иностранству и странцима када купе њихов домаћи производ, плате порез, а при напуштању државе враћа им се тај плаћени порез.

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

Фискалном политиком се решавају проблеми свих грађана јер сви расходи ће се евидентирати и стандардима решити, а општински буџет може све покрити. Навешћу неке расходе из буџета општине као што је:

1. зараде запослених: – администрација општине, председник општине, одборници, шериф и помоћници, национална гарда, ватрогасна служба, школство и обданишта, здравство, судство, служба за социјалну бригу грађана, канцеларија народног адвоката итд.

2. фонд за инфраструктуру (изградња и одржавање),

3. фонд за експропријацију,

4. фонд елементарне и друге несреће,

5. фонд за социјалну политику,

6. фонд за пензије,

7. фонд за стипендирање ђака и студената (породице са 4 детета),

8. фонд за друге намене (резервни фонд) итд.

О пореској и фискалној политици решаваће оне структуре које ће бити на власти у општинама, ово је само препорука о врсти и начину регулисања прихода и расхода. Не сме се сменути са ума и кретање цена на тржишту и паритети цена који у Србији неће нико да покрене у јавној расправи. То питање ћу ја касније да објасним у темама о стандардима и ценама. Што значи да цене морају да се прилагоде ценама Европске уније и сама инфлација ће бити као и у најразвијенијим државама света (око 3%).

МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА

Ово питање се може решавати после 2010 године и ја ћу предложити начин и врсту регулисња монетарне политике. Пре свега поставити једнакост у монетама: 1 ЕВРО = 1 ДИНАР.

Када то схватимо (а ми смо у Европи), онда и све остале поставке и дефиниције ће нам бити јасне, нарочито у стандардима, ценама, инфлацији, стабилности, политици, економици и још пуно навода као и закона што већ Европска унија има. Ова једнакост збуњује многе, али до тог односа брзим начином се може стићи решавањем односа цене производа, трошкова тог производа, јавне потошње и однос извоза и увоза, па ћу сада кроз примере изнети та решења. Док је организована на садашњи начин Европска унија и Србија мора прихватити тај модел и Законе што пре усвојити као и цене, стандарде, нормативе јавну потрошњу и рокове (рецимо крај 2010 године). Простим речима 1 ЕВРО = 1 ДИНАР мора доћи да он регулише неке односе у предузећима, установама или општинама (баналан начин али користан):

1. 1. трошкови зарада запослених 40 %

2. 2. материјални трошкови 25 %

3. 3. амортизација 20 %

4. 4. акумулација 10 %

5. 5. чист профит 5 %

Ово се може према структури организовања мењати али чист профит са овом цифром да остане. Паритет цена мора да се постави као у Европској унији са 100%, осим цена комуналних услуга, струје и хлеба који започињу са 70% и сваке године се подижу са 2% из разлога транзиције у Србији које ће трајати 15 година. Поред горе наведеног морају се основати невладине организације за контролу:

– одбор за законе,

– комитет за стандарде,

– комитет за цене и

– савет потрашача.

ОДБОР ЗА ЗАКОНЕ

Он презентије садашњој власти и Народној скупштини све законе који владају у Европској унији и који се требају усвојити рецимо до средине 2010 године били преведени или не. Потребно је објаснити и позицији и опозицији да је то све у корист грађана, а после тога када се прими у чланство могу се подносити Амандмани на текуће Законе.

КОМИТЕТ ЗА СТАНДАРДЕ

Ради на снимању стандарда Европске уније које презентује јавности Србије и препоручује реализацију на безболан начин примену. Примера ради у Немачкој је на коповима производња 8.000 тона угља по запосленом, 8,00 евра цента по 1 kW струје и однос запослених је 70% производних, 20% режије и 10% администрације. У јавном сектору ћу предложити да се ураде стандарди за војску, полицију, судство, школство, медецину, администрацију итд.

КОМИТЕТ ЗА ЦЕНЕ

Ствара могућност упознавања са ценама производа, зарада и друго из држава чланица Европске уније и ја препоручујем да се све цене поистовете, паритет цена да буде 100% осим цена зарада, хлеба, струје и комуналних услуга које ће у почетку бити 70%. Тако да инфлација годишње неће прелазити 3%.

ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Навешћу неколико измена које треба урадити и план за будућност кандидата за пензионере, а сада су у радном односу.

1. Да се у будућности тражи промена Закона о пензијско – инвалидском осигурању и то у делу основице и за сваку годину стажа осигурања има одређену вредност. Пример: Основица без стажа осигурања са старошћу 65 година буде за почетак 200,00 евра а на сваку годину стажа осигурања још 5 евра и више у зависности од прилива новца у пензиони фонд. Објашњење: Од када је упропашћен пензиони фонд, доприноси се уплаћују од зарада за садашње пензионере, а не за будуће када се буде одлазило у пензију. Једноставно речено наша генерација је уплаћивала у пензиони фонд за наше родитеље, а нама уплаћују наша деца. И зато сви бивши запослени треба да имају једнаку пензију, само да се разликује према радном стажу.

2. Запослени који желе већу пензију могу да уплаћују у приватни пензиони фонд.(рецимо у новорегистрованој банци « Нацинална банка Србије « тако да ће ти грађани добити две пензије.

3. Улагање у осигурање живота при осигуравајућим заводима за сваки случај (повреде, болести или смрти).

Покренућу пред Уставним судом Србије Иницијативу да се ускладе ЗАКОН О РАДУ и ЗАКОН О ПЕНЗИНСКО-ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ са ЗАКОНОМ О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ.

Пример:

Запослени мушки пол мора да ради 40 година или до 65 година живота, а женски пол за 5 година мање, а раде на истим или сличним пословима. То је велико оптерећенје на буџет Републике Србије и будући пензиони фонд, а још женски пол дуже живи у просеку за 5 година и многе супруге наследе мужевљеву пензију.

Такође желим да се изгласају још два закона:

ЗАКОН О НАРКОМАНИЈИ

По мени урадити овај закон што једноставније и простије да свим грађанима Србије буде јасан. Што значи да грађанин који производи, поседује, продаје или поклања, купује или узима на поклон, користи, употребљава добровољно или под принудом, врши принуду других лица да употребљавају опојна средства, наркотике, лекове који изазивају зависност итд, итд да се осуде на јединствену казну затвора у трајању од 20 година са правом да затраже пред комисијом за замену затвора са условном казном. Лица која су регистрована као болесници зависности буду тако и третирани и лечени, а комисија за условно пуштање ће одлучити о том грађанину.

ЗАКОН О ОРУЖЈУ

Овај закон треба да служи на корист свих грађана и институција (банке, пошта) да се осуде особе које уопребе оружје на криминалан начин на јединствену казну затвора од 20 година строгог затвора са правом на условно ослобођење од стране надлежних комисија.

ШЕСТА ТЕМА

АМАДМАНИ – ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

на

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. У преамбули брисати став 2. и уместо њега да пише: … полазећи да је Република Србија постала самостална држава са постојећим међународно признатим границама, а која је у саставу Европе и кандидат за члаана Европске уније, …

2. У члану 1. после речи «народа» додати: зарез и речи: «националних мањина» …

3. После члана 3. додати нову тачку: «ОБЛИК ДРЖАВНОГ УРЕЂЕЊА»

4. Додати нов члан за који гласи: «држава је капиталистичког уређења, са државном, приватном и личном својином».

5. У члану 4. да се брише став 4. јер је сувишан.

6. У члану 6. у ставу 1. после речи «интереса» додати «зарез» и речи: «као што је функција председника Републике Србије, председника Владе Републике Србије и судије не могу бити функционери политичких странака.»

7. У члану 8. додати нов став 3. који гласи: «Територија Републике Србије се граничи са следећим државама: Црна Гора, Федерација Босне и Херцеговине, Хрватска, Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија, Албанија. Границу обезбеђује полицијска и царинска служба Републике Србије.»

8. У члану 24. додати нов став 4. који гласи: «Забрањено је вршити еутаназију (убиство из милосрђа)».

9. У члану 93. додати нов став 3. који гласи: «Законом се регулишу услови и поступак враћања Јавног дуга».

10. У члану 100. у ставу 1. брисати број 250 и уписати нов број 163. У ставу 2. истог члана иза речи «мањина» и зареза додати нове речи: «општина, тако да из сваке општине буде један посланик и 2. из КиМ-а.

11. У члану 114. у ставу 4. брисати речи: «укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део». После речи «дужности», брисати тачку и знак навода и додати нове речи које гласе: «под моралном и кривичном одговорношћу» потом уписати тачку и знак навода.

12. У члану 115. додати нов став 2. који гласи: «Кандидат за председника Републике Србије не може бити личност која обаавља јавну функцију у странци, партији, покрету или било ког удружења грађана.»

13. У члану 116. став 3. после речи. «пута» додати речи: «узастопно» …

14. У члану 125. додати нов став 4. који гласи: «Председник Владе не може обављати јавну функцију у странци, партији, покрету или било ком удружењу грађана.»

15. У члану 143. после става 1. увести нов став који гласи: «Апелациони суд је суд од посебне надлежности и он служи за коришћење пред судским поступком пре или после општих судова за распрву грађана и државних институција.»

16. У члану 190. у тачки 4. после речи: «области» додати речи: «судских, полицијских, ватрогасних и других заштита» …

17. У члану 191. у ставу 3. после речи: «скупштина општина» додати «зарез председник општине» …

18. После члана 191. додати нов члан 191а који гласи: «Председник општине бира се на непосредним изборима тајним гласањем у складу са законом на територији своје општине».

Ово је моје лично мишљење па сматрам поред толико много Амандмана да је целисходније да се уради нов УСТАВ Републике Србије, али да јавна расправа траје дуже и свеобухватније. Формирати државну комисију за пријем предлога нацрта новог УСТАВА.

ДРУГО ПОГЛАВЉЕ

ПРИРАШТАЈ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ

Србија је у 19. веку имала највећи прираштај у Европи. То се нарочито односило у времену владавине неколико владара династије Обреновић, а то су:

То време је било златно доба прираштаја, венчања и рођења што је незампаћено не само у Србији већ и у Европи. Прираштај је био у просеку 18 на 1.000 становника у Србији, док је у Аустрији био 7,8 на 1.000 становника, у Италији 6,5, а у Француској 2,4 становника на 1.000. Крајем 1884. године у Европи је живело 7.256.000 Срба. У времену од 1865. до 1884. године у Србији се на 1.000 становника обављало 11,4 венчања, док је истовремено у Француској било 7,9, а у Грчкој 6,1 венчање годишње на 1.000 становника. Следећа табела ће приказати односе броја становника и броја рођене деце по пописисма који су обављени тих година:

То време је било златно доба прираштаја, венчања и рођења што је незампаћено не само у Србији већ и у Европи. Прираштај је био у просеку 18 на 1.000 становника у Србији, док је у Аустрији био 7,8 на 1.000 становника, у Италији 6,5, а у Француској 2,4 становника на 1.000. Крајем 1884. године у Европи је живело 7.256.000 Срба. У времену од 1865. до 1884. године у Србији се на 1.000 становника обављало 11,4 венчања, док је истовремено у Француској било 7,9, а у Грчкој 6,1 венчање годишње на 1.000 становника. Следећа табела ће приказати односе броја становника и броја рођене деце по пописисма који су обављени тих година:

Такође у Београду је тренутно број становника укупно и по половима:

укупно 1.576.124

жена 828.270

мушкараца 747.854

У Србији је још и гора ситуација у следећој корелацији оценити и сами: пописом 2002. године Србија има 7.478.820 становника, пунолетних има 6.282.000 становника што у процентима износи 84% : 16%, ови подаци говоре о врло старој СРБИЈИ СПРЕМНОЈ ЗА ИЗУМИРАЊЕ.

Поред ове не мале катастрофе навешћујош елемената који морају да забрину како политичаре тако и целу државу и сво становништво, а то је:

– од 200.000 до 300.000 младих никада неће склопити брак,

– близу 100.000 абортуса годишње се обави у Србији,

– око 50.000 девојака или жена је стерилно и лечи се,

– преко 50.000 девојака не зна да је стерилно па се и не лечи,

– 100.000 младих се дрогира или је оболело од разних болести (хив вирус, хепатитис «Ц», разне врсте канцера, депресија, криминал)

Једном речју права КАТАСТРОФА !

Решење је у образовању младих који желе да ступе у брачну заједницу. За срећан и у љубави дуг брачни живот мора се започети предавање у скраћеном и убрзаном ритму објашњења и предлажем:

1. Млади (младић и девојка) обавезно да иду на предбрачно саветовалиште:

§ свештенику више пута на разговор о Богу, браку, деци, родитељству, љубави, доброти итд.

§ сексологу за савет о брачној постељи, љубави, поштовњу,

§ психологу за савет у понашању у браку, у кући, ван куће, у миру и свађи, помирењу,

§ доктору ради прегледа свог тела, лабораторијским извештајима,

§ родитељима на разговоре, планирање и сваку другу помоћ.

2. Духовно напредовање и учење:

· свакодневне молитве изјутра и увече по три Оче наш, Богородице Дјево и једанпут Вјерују,

· пост у дане поста, исповедање и причешћивање макар једном годишње,

· помагање сиромашних (новцем или саветима)

· обилазак манастира или боравак у неком,

· отворен разговор међусобно без лажи и превара.

Због горе наведених фрапантних података мора се предузети хитне мере зе повећање радно способног становништва ради репродукције, пензија и заштиту становништва. Предлажем неке мере заштите као што су:

– мајци која је родила 4 деце обавезно запослење према степену и стручној спреми,

– по потребама општине и разних предузећа за средње и високо образовање додела стипендија за четворо деце,

– по завршетку школовања обавезно запошљавање за те младе,

– мајка која је родила или усвојила 4-ро деце, а не жели да ради после 65 година живота следује пензија.

3. На крају трећег поглавља да констатујем да је од изузетног значаја и две теме:

§ изговор да буде на Србском језику,

§ писмо да буде ћирилица.

Знам да ће многи рећи да је у Уставу и Уставним законом о језику, писму, химни, грбу, застави већ регулисано, али се још појављује текст који јасно приказује на електронским медијима, рекламама, паноима итд. да је уобичајени начин изражавања Хрватски – латиница. Боље је писати на Србском – ћирилица и на енглеском због странаца. То је пре свега национално и морално изражавање које неће увредити никога.

ТРЕЋЕ ПОГЛАВЉЕ

ПРАВОСЛАВНА СРПСКА ЦРКВА

Не бих, да се разумемо, критиковао понашање у делу свештеника, епископа, али се морам обратити народу, да изврши мали притисак и неке корекције које ће се урадити. Зато у поднаслову кажем прво Православна (верa), па Српска (нација), па црква (народ и свештеници)

ПРВО, по мени Православна Српска црква као старија сестра требала би да припреми неке цркве у загрљај Православних цркава, а пре свега Македонску и Цргонорску. Разлог лежи да се народи не свађају, полемишу чија су добра, ко ће у цркву да улази, служи, руководи. Ако смо сви браћа у Христу, а крај је близу и долазак Царства Божијег је на прагу, сматрам да се и у Македонији и Црној Гори створи њихова Православна цркава и Патријаси у њима.

ДРУГО је раскол у служењу Свете литургије у Православној Српској цркви, јер једни епископи дозвољавају и наводе на новаторије, отворених двери при служењу Свете литургије цело време. Није моје да коментаришем које су методе и праве литургије већ ме боли сазнање да се у Православној Српској цркви на два начина служи Света литургија.

ТРЕЋЕ би требало урадити на образовању верника, а пре свега:

– у свим црквама после Литургије недељом у општинским просторијама да се обавља разговор о вери,

– да се отворе црквене библиотеке у парохијском дому,

– разглас у цркви и парохијском дому за духовну музику,

– да се повремено одржавају у општинама духовне академије,

– после читања Светог Јеванђеља да се обавља проповед о прочитаном ( Свето Јеванђеље и Апостоли),

– и још много тога треба урадити.

ЧЕТВРТО је да се укине наплата за опело или колико ко може да плати.

ПЕТО, да се опело врши и за самоубице (јер није дато свештеницима да суде, већ ће то Бог на Страшном суду).

ШЕСТО је да се при црквеним општинама, а при манастирима, оформе богомољачки покрети под називом «АДАСКАР». Та реч је састављена од 7 напасти и зала које уништава не само српски народ већ и цео свет, а ја ћу сада да напишем које су то напасти:

А – АСТЕРОИД «АПОФИС», који ће ударити земљу 13.04.2036.

Д – ДРОГА (државни непријатељ број 1.)

А – АБОРТУС је зло које ће жене отерати у пакао (ако се не исповеде)

С – СЕКТЕ су зло за све вернике и њихове породице

К – КРИМИНАЛ који уништава појединце па и њихове породице

А – АСТРОЛОГИЈА, ту спадају и врачање, гатање, навођење на зло

Р – РАЗВОД је друго зло које ће жене и мужеве отерати у пакао

Богомољачки покрет ће се молити Богу за спас грешника и да њихове душе оду у рај, а потом на Страшном суду задобију Божије царство.

У другом делу хтео сам да покренем иницијативу да народ разуме који су то закони Божији и закону које је Мојсије добио за потребе народа, а ја бих додао још једну а то је «ДОБРОЧИНСТВО» што значи да се чини добро свима како духовно тако и материјално. Посебно ћу се осврнути на једну од врлина, а то је «ПОСЛУШНОСТ» која се мало познаје и која је изазвала не малу расправу у црквама па и у Светим Јеванђелима по мени погрешно разумела. У Светом јеванђељу од Матеја у глави 25 и стиховима од 1 до 75 је приказано дешавање Тајне вечере Исуса Христа са Апостолима и разговора са њима.

Коментар: Вечита тема пријатељства, послушности и издаје је у целом људском роду присутна и нуди разне коментаре, па се и ја грешан усуђујем ту тему приказати на један специфичан начин од скора познат јавности а то је ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО ЈУДИ. Са сазнањем о тек провереном овом јеванђељу у Шварцајској на принципу угљеника, 2006. године се може анализирати да је издаја била наговор које је описано у Јеванђељу од Матеја и које је трајало 2000 година. Јуда Искариотски је био веома интелигентан и образован и који је уживао велико поверење Исуса Христа, јер остали су били рибари, цариник и остали необразовани људи па су се често кроз Јеванђеља читало о њиховој непослушности, одрицању и напуштању Исуса Христа. Пример је и Петар који се три пута одрекао Христа, као и Тома који није веровао за Васкрсење итд. По овом Јеванђељу од Јуде навешћу само неколико сегмената битних за питање човека, врлине послушности, а то се пре свега односи на писање јеванђелиста кроз четири Јеванђеља.

Јуда Искариотски је био врло интелигентан човек који је уживао велико поверење ИСУСА ХРИСТА па је зато и извршавао вољу његову без запиткивања и сумњи. Њихов разговор је био и остаје тајна о понашању Јуде Искариотског и после 2 миленијума проналажењем овог Јеванђеља од Јуде донекле даје одговор о слепој и са љубављу послушности према брату и Богу. Много проблема је покренуо монах Иренеј који је у 3. веку одбацио скоро 26 Јеванђеља, а оставио садашња четири која су уписана у Свето писмо. Човек реагује онолико паметно колико зна или чује само је у питању послушност, а то се најбоље види примером Светог Петра у Светом Јеванђељу од Матеја глава 16 стихови 21, 22, 23; Мат. глава 26 стихови 33, 34, 35; Као и Јеванђеље од Луке глава 1 стихови од 1 до 80; Глава 2 стихови од 9 до 52, Глава 3 стихови од 2 до 22; Глава 4 стихови од 1 до 44; који говоре о Светом Духу и остала Света Јеванђеља који говоре о стаозаветним пророцима и пророштву које ће се остваривати.

ЧЕТВРТО ПОГЛАВЉЕ

АСТЕРОИД «АПОФИС»

Реч Апофис долази од значења везано за Египатско божанство које се издигло из земље да замрачи сунце и да постане вечита тама на земљи. Ту реч су из енциклопедије присвојили за астероид који је пронађен у свемиру и да се његова путања поклапа са орбитом земље око сунца. Како кажу стручњаци 13.04.2036. године ће се сударити са земљом и створиће се плимни талас од прашине па ће се на тај начин замрачити сунце. Први визуелан контакт астероида са земље голим оком ће бити 2029. године и до тада се мора нешто учинити за спас народа и земљине кугле. Американци ће према сазнањима тражити одобрење од Уједињених нација за пројекат «Промене путање» овог астероида. Тај пројекат се мора урадити до 2013. године, вероватно и касније да се врше експерименти за 100%-ну сигурност извршења и 2019. да се то и изврши, јер и најмања несигурност и лоше изведено поправке за поновну корекцију неће бити. Све то изазива подозрење и страх код грађана, али једина сигурност је милост Божија и ја ћу сада изнети моје претпоставке које би могле да се одиграју.

ПРЕДЛОГ, ПРОТОКОЛ И ПРЕДВИЂАЊЕ ДОГАЂАЈА

Предлажем да се за моје потребе изгради кућица за молитву, када завршим политичку каријеру, прво у Србији а касније у Америци. Ја ћу у тој кућици бити зазидан и кроз један отвор ћу примати једном недељно храну, свето причешће и исповест за грехе рећи ћу свештенику. У тој кућици ћу се молити Богу да заустави кретање земље, а астероид «АПОФИС» прође поред земље. По мојим сазнањима локација удара је јужно од Београда удаљено 200 km. Тај астероид није по површини велик али је саздан од метала и зато није могуће га разбити или скренути са путање као остали астероиди саздани од стена и леда. Зато и предлажем да се формирају Богомољачки покрети широм света за молитве Богу да нас избави од ове велике опасности. Но пре тога морам да објасним да је угрожен терен, као што рекох, јужно од Београда а то је Косово и Метохија, тачније Метохија. То је терен сличан «калдери» који се ствара слегањем терена после вулканских ерупција и сливањем муља и воде и потом се оформе равне површине земље.

Али не «лежи враже» како кажу Срби има још једна случајност и то горка да у Монтани у САД-у постоји град Београд, а јужно од њега 200 km се налази парк ЈЕЛОУСТОУН. Ту «спава» СУПЕРВУЛКАН који је некада ерупцијом уништио скоро сав свет – диносаурусе и гле које случајности два Београда у Србији и Америци. То значи да је индетичан положај града Београда, велики рударски басен и супервулкан у Вајомингу и у Косову . Зато би требало ове две државе да потпишу ПРОТОКОЛ о молитви Богу и споразум за изградњу два манстира у ЈЕЛОУСТОУН парку, а у средини између та два манастира моја кућица под називом «СЛАТКА КУЋА 10.» димензија 3,00 m са 3,00 m и уместо крова дрвена купола у виду пирамиде чије унутрашње димензије су ширина у основици 3,23606 m и висина 3,140 m. Са крстом у средини изнад врха пирамиде. Мушки и женски манастир већ постоје у Америци и то у Калифорнији и Аризони, под духовним руковођењем Српске православне цркве. Многи ће се питати како два Београда а један астероид, ја могу само претпоставити да у сенци већег лети и мањи астероид и покушајем Американаца да скрену путању астероида изазваће одбијање једно од другог и онда ће један летети у Америку а други у Србију.

При удару у калдеру Јелоустона ће доћи до сабијања коморе у којој се скупила магма, пепео, сумпор, плин и под утицајем удара астероида доћи ће до страшног притиска, а потом до још већег потиска из утробе земље и вулкан ће једноставно експлодирати. Научници симулацијом предвиђају повремено избијање вулканске лаве на 11 локација ивицом калдере, али овог пута цела калдера ће одлетети увис са територије од 80 са 50 km и дубине oko 8 km. Део материјала ће одлетети у стратосферу, а део ће у виду пирокластичног тока јурити од Стеновитих планина (под утицајем ветра) ка источној обали и врло брзо ће цела САД бити прекривена пепелом и велики део просто спржен од плина. Сумпор се сједињује са кисеоником и ствара сумпордиоксид а потом у атмосфери се сједињује са воденим облацима и ствара сумпорну киселину која ће прекрити целу земљину куглу. Врло брзо се без утицаја сунца ствара велика хладноћа, јер се сунчеви зраци одбијају од леденог покривача и температура се снижава на половима (-70 степени) до 10 упоредника где ће бити око нулте тачке. То су делови централне Африке и у Јужној Америци око реке Амазон.

Америчка војска ће пре удара астероида, вероватно 2029. године (када дође до неуспешне мисије ротирања и уништења астероида) спремити стратегију освајања делова Африке и то јужни део због близине два океана, као и северних делова Јужне Америке (Еквадор, Колумбија, Венецуела, Гвајана, Суринам). Сви ови догађаји се могу и прозрести у Јовановом откривењу у Библији јер ће овај рат трајати 7 година и не само у том делу Африке, или Јужне Америке, него и на осталим деловима земљине кугле.

Но како год се узме зло нам се приближава (рат, астероид, ледено доба и нестанак човечанства) враћам се на предлог молитве Богу од стране свих грађана ове земљине кугле на челу са Србијом, Америком и Русијом. Поред ових предвиђања морам напоменути још неке разговоре и писаних речи о будућим дешавањима који ће се десити. Светог Лаврентија Черњиговског су упитали да ли ће бити 21. века а он је одговорио: Старозаветни пророци су говорили до 20. века а 21. век нису спомињали, значи да њега неће ни бити. Сер Исак Њутн је пре 300 година предвиђао долазак Исуса Христа 2060. године, што се поклапа са овим будућим дешавањима.

Како сам писао о Јуди Искариотском који је до смрти и проклетства 2 миленијума био ПОСЛУШАН, као што је Бог рекао Ноју да спрема барку, а народ није се обазирао већ је јео и веселио се и дошао потоп, овде ја кажем следеће: МОЛИТВА, ПОСТ, ИСПОВЕСТ, ПРИЧЕШЋЕ, ЉУБАВ, ДОБРОЧИНСТВО, ПОСЛУШНОСТ и остале врлине, Бог ће помоћи да се победи зло јер је богатство пролазно, а Царство Божије од сада до вијека, Лука глава 16 стихова 1 до 31. Другом доласку Исуса Христа и близина Царства Божијег је речено у истом Јеванђељу глава 21 стихови 1 до 36. Још само моја изрека која гласи: КАДА БИХ ЗНАО ШТА НЕ ЗНАМ БИО БИХ МНОГО ПАМЕТАН, АЛИ ОНО ШТА ЗНАМ, ЈА ЗНАМ, А ШТО ЗНАМ, ЈА НЕ ЗНАМ

ПЕТО ПОГЛАВЉЕ

БИОСФЕРА 1 и 2 пројекти које су Американци изумели, урадили пројекат и прототип а одустали су, ја не знам у чему је проблем. То су изграђене стаклене куполе где су живели и производили кисеоник, узгајали животиње и биљке одређени број стручњака, вероварно симулирајући будући живот после могуће велике природне катастрофе.

Ја крећем са пројектом «СЛАТКЕ КУЋЕ бр. 10» у нешто другачијој форми вероватно у 2о12 години, ако Бог да и уселим се. Сада сам у ситуацији да шетајући Београдом размислим и молим Бога да ми покаже локацију за изградњу ове куће. 2012 година ће бити критична за људски род, ја за то нисам ни знао, а сада читам да се предвиђа да ће те године бити соларна супер-ерупција на сунцу која ће уништити цео енргетски и електронски систем на земљи. Тада ће настати мали хаос и глад, као и психички поремећај, а од њега почиње убиства, самоубиства и локални ратови. Те године, тачније 21.12.2012 године, племе МАЈА је проучавало астрономију и дошли су до сазнања да ће се тада догодити необичан догађај, о чему је написано у ДРЕЗДЕНСКОМ КОДЕКСУ, тако да ја немам коментар поводом тога. Нека нам је Бог у помоћи. Мислим да за тај проблем може да се нађе решење, делом у шестом и већини у седмом поглављу овог пројекта. Видећемо!

ШЕСТО ПОГЛАВЉЕ

ХРАНА

Мислим да не умемо да живимо добро, пре свега мислим да лош избор хране трошимо, не умемо да је спремамо, не знамо да жваћемо, као и дисање нам је накарадно итд. Правим пројекат о врстама биљака, животиња које треба узгајати и шта је то органска храна и енергетске биљке (без хемије, пестицида, вештачког ђубрива итд.). Пошто нам се примичу проблематичне године и природне катастрофе, сматрам да то време дочекамо спремни да преживимо ми и наша деца, унуци и праунуци. Због велике области и немогућности да све напишем изнећу неке карактеристичне примере:

1. Овај предлог пишем за младе и надам се да ће се определити за ову врсту хране, јер ће имати здрав, радостан живот, добар секс и пуно деце, без блуда, прељубе и бежања у туђе кревете.

ДЕВОЈКЕ И МЛАДЕ ЖЕНЕ

ВИТАМИН А – рибље уље, млечни производи, жуманце, жуто и тамно зелено поврће, јагњећа џигерица, шаргарепа.

ВИТАМИН Е – интрегалне житарице, биљна уља (цеђено на хладно) кикирики, бадем.

ВИТАМИН Б2 – риба (морска), зелено поврће, јаја, џигерица, грашак, сочиво, интрегалне житарице, млечни производи, пивски квасац, пшеничне мекиње, кувана пшеница.

МАНГАН – кувана пшеница, језграсто воће (орах, бадем, кикирики).

ЦИНК – остриге, џигерица, ракови, крабе, сир, сардине, интрегалне житарице, јаја, пасуљ, грашак, семе (сунцокрета и бундеве).

СУМПОР – воће и поврће ( сирово).

ФОЛНА КИСЕЛИНА – махунарке, свињска џигерица, ораси, зелено лиснато поврће, млеко и млечни производи, кувана пшеница, мекиње, пивски квасац.

МЛАДИЋИ И ОЖЕЊЕНИ ЉУДИ

ВИТАМИН А – исто као за девојке.

ВИТАМИН Е – исто као за девојке.

ВИТАМИН Б1 – интрегалне житарице, махунарке, пивски квасац, пасуљ, грашак, ораси, џигерица, јаја, пршута, кувана пшеница, разне семенке.

ВИТАМИН Б3 – џигерица, пивски квасац, кувана пшеница, кромпир, ораси, туњевина, суве шљиве, грашак, пиринач, печени кикирики.

ВИТАМИН Б6 – зелено поврће, интрегалне житарице, млеко, џигерица, јаја, жуманце, грашак, банана, семенке, кувана пшеница.

ЦИНК – исто као за девојке

СЕЛЕН – семенке, морски плодови, џигерица, ораси, кувана пшеница, лук (бели и црни).

ФОЛНА КИСЕЛИНА – исто као за девојке

ПАНТЕНОНСКА КИСЕЛИНА – џигерица, кувана пшеница, пивски квасац, пшеничне клице и мекиње.

Такође поседујем неколико рецепата за дијету и помоћ у решавању проблема појединих органа:

ТИНКТУРА ОД БЕЛОГ ЛУКА

Очисти се бели лук и да буде чисто тежине 350 гр., истуца се у дрвеном авану и сипа се у теглу са 300 гр. 96 % алкохола. та смеша стоји 15 дана а потом се процеди крз троструку газу у другу мању теглу и стоји још 3 дана. Потом се примењује терапија пре јела 3 пута на дан. Започиње се са једном капи, па 2 после 3 и све до 15 па се поново смањује до једне. После тога узима се по 21 кап док се не потроши. за то време не узимати алкохолне и друге опојне напитке. Ову терапију поновити ако се хоће тек после 5 година. (Овај рецеп је из монаштва на Тибету).

СМЕША МЕДА И ПШЕНИЧНИХ МЕКИЊА

Помеша се 5 супених кашика пшенични мекиња са 1 кг. меда. Ово је корисно за заштиту дебелог црева. Узимамо храну нормално до 17 часова, па потом захватимио смешу једном пластичном кашиком после 3 сата око 20 сати и више не једемо до сутрадан. Терапија траје 30 дана и то време не употребљавати алкохол и кафу, пауза до нове терапије је 30 дана.

СЕДМО ПОГЛАВЉЕ

КАНАЛ

Овај канал би се могао изградити помоћу конзорцијума банака Европске уније и Кине и напоменућу којом трасом ја предлажем да се ископа од ЕГЕЈСКОГ мора до БАЛТИЧКОГ мора:

СОЛУН, долине река ВАРДАРА, ПЧИЊЕ, ЈУЖНЕ МОРАВЕ, ВЕЛИКЕ МОРАВЕ, ТИСЕ, Панонском низијом, дуж река ЛАБОРЕЦ, САН, ВИСЛЕ до ГДАЊСКА на БАЛТИЧКОМ мору.

То би био највећи резервоар слатке воде и тим каналом би се превозили грађани и роба на јефтин начин и размена би се обављала на корист сва три континента ЕВРОПЕ, АФРИКЕ и АЗИЈЕ.

Са овим поглављем завршавам излагање и шта грађани РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ одлуче тако ће и бити, нека нам је Бог у помоћи. Амин.

Ја, ДРАГАН ШИЈАН, молим Бога да ми опрости, могу слободно рећи: «доктор» јавног мњења, разумем проблеме грађана, породице, деце, одраслих, политичких странака, политичара, војске, цркве и других да покушавају решити проблеме најбоље што је могуће.

Рођен сам 21.05.1946. године у Белом Манастиру. У Србију сам дошао 1951. године са својим родитељима Миланом и Јеленом прво у Трстеник, потом у Аранђеловац, где сам завршио основну школу и на крају у Лазаревац. Овде сам завршио техничку школу рударски одсек, запослио се у ПД РБ «Колубара» ЛАЗАРЕВАЦ и свој радни век ту завршио. Пензионер сам од 2007. године. Ожењен сам и у браку сам већ 37 година, имам троје деце и кћерку (иде у гимназију). Такође сам и деда, имам две унуке које иду у основну школу.

Сасвим на крају поред предложеног програма и моје мале биографије, а скори долазак Исуса Христа и приближавање Царства Божијег, ПОКАЈТЕ се и размишљајте о љубави и срећи. И сасвим на крају да ли случајност или намера Божија како је народ распоређен по континентима, да кажем, новим државама: ЕВРОПА – народ бео; АЗИЈА – народ жут и мрк; АМЕРИКА – народ црвен; АУСТРАЛИЈА – народ браон; АФРИКА – народ црн.

Посебан осврт је на цркву Светог Димитрија Солунског у Лазаревцу, која у приземљу испод темеља цркве има спомен костурницу. Ту су похрањене кости војника тада две непријатељске војске Аустроугарске и Српске после битке на Колубари 1914. године. Црква је оживописана лепо и уређен је унутрашњи ентеријер и позивам људе добре воље да дођу и обиђу ову светињу, као и парохијски дом који је још у изградњи. Како су кости заједно тако и живи људи треба да живе у заједницама.

Ми рудари увек у пролазу када се у рудник улази или излази говоримо једни другима:

СРЕЋНО ! ДРАГАН ШИЈАН