2012. ОПТУЖНИЦА

У Европској унији, Америци, а верујем и у другим демократским земљама јавност се обавештава о неким позитивним, а чешће и негативним догађајима. Ја се шетам већ четврту годину почев од 2009. улицама краља Милана и кнеза Михаила у Београду и нудим одлично решење за бољи живот грађана, а јавност није обавештена о овом програму. Господин РОБЕРТС ЏЕФЕРСОН давно се борио против угњетавања над људским умом, и изборио се, а данас у Србији још траје тај притисак. Пре писања оптужнице поставићу једну загонетку, а то је: Ко је су димензије (наши физичари доказују да је прва, после Великог праска, постала ДУЖИНА), а по мени их има још девет (9), решите које су , а ако не знате на крају овог писма ја ћу одговорити. Да се вратим ОПТУЖНИЦИ. Овим путем приморан сам да ову Апликацију предам суду „САВЕСТИ“ и

ОПТУЖУЈЕМ

1. БОРИСА ТАДИЋА,

2. ТОМИСЛАВА НИКОЛИЋА,

3. ДЕЈАНА ШОШКИЋА,

4. АЛЕКСАНДРА ТИЈАНИЋА,

5. НОВИНАРЕ ( главне и одговорне уреднике),

6. ПРЕДСЕДНИКЕ свих политичких партија, странака, покрета,

7. АКАДЕМИКЕ,

8. ПОСЛОДАВЦЕ,

9. АРХИЈЕРЕЈЕ-ЕПИСКОПЕ,

10. И себе (Драган Шијан)

Зато што нису ништа урадили на побољшању живота нације и свих грађана ове лепе Србије, па ћу набројати теме које су требали да ураде:

1. Спровести референдум на коме би се грађани Републике Србије изјаснили о два питања. Прво питање: ЗА и ПРОТИВ признавања Косова и Метохије. Друго питање: ЗА и ПРОТИВ приступања Европској унији.

2. Суштинску децентрализацију у Републици Србији.

3. Изборе за Уставотворну скупштину Републике Србије (нов УСТАВ ).

4. Реформу пензионог и инвалидског осигурања и издвајање новца из Буџета Републике Србије ПиО Фонда при посебној банци, рецимо у АД БАНКА ЗА РАЗВОЈ „СРПЧЕ“.

5. Нов Закон о интелектуалној својини и патентима.

6. Eкономија, буџет и јавни дуг.

7. Финансије и банкарство.

8. Природни прираштај.

9. Казнена политика

10. Закони

1. РЕФЕРЕНДУМ

Ако се посматра као главни циљ референдума будућност нације, добри односи са суседима, ЕУ, Америком и Азијом, наравно и са целим светом, онда се мора урадити следеће: Формирати две радне групе људи (академици и професори), једна за референдумско „ЗА“ и друга „ПРОТИВ“ признавања Косова и Метохије као независну државу, а самим тим следи примена под тачком три. Група „ЗА“, ради на измени УСТАВА и последице те Одлуке за будућност нације и Србије. Они износе податке на који се начин кршио Устав Републике Србије упоређујући две Покрајине и дискриминације које су сада присутне. Садашњи избори су показали дискриминацију према грађанима КиМ јер им није наметнут избор за посланике АП КиМ, како је у АП Војводини извршено. Такође АП Војводина из буџета Србије се издваја 7% БДП а АП КиМ не добија, поред тога држављани Србије заштићују државну границу, а у КиМ туђинци је штите (не знам како), не поштује се Резолуција Савета безбедности 1244 (Србија има право и обавезу да пошаље своје државне снаге да обезбеде културне институције и још много тога које ја не знам да ли остали грађани знају), бивша влада Мирка Цветковића је несвесно прекршила Устав и прихватила је наметнуту реч у представљању КиМ само са речју КОСОВО (без речи и Метохија) са „фуснотом“ . То је само из Устава, радна група обрађује и теме политике, економије, природног прираштаја у КиМ Србског народа итд. Група „ПРОТИВ“ ради на примени Устава у АП КиМ, као и Војводини, наравно да се очекује и јавност да буде о томе обавештена и нову владу то чека. Но ако је ова група храбра и инсистира да су у праву онда нам следи политичка па и војна интервенција због примене Устава и заштите Србског народа у КиМ. О овом питању јавност треба да буде обавештена током целе расправе. Друго питање није у колизији са уставом у толикој мери, али је само потребан референдум „ЗА“ и „ПРОТИВ“ приступању ЕУ пре свих преговора.

2. СУШТИНСКА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

Она ствара могућност равномерног развоја, инвестирања, запошљавања, социјалних и других важних питања за ту општину или град осим главног града. То значи да се приходи и расходи одређују на локалном нивоу (државна власт ту нема утицаја) осим пензија које ћу објаснити у тачки 4, а и раније у сајту је то објашњено. Сваки грађанин има лична документа и место боравка ту остварује приход и учествује у расходу:

ПРИХОД од:

а) пореза (све врсте),

б) казни (мандатни, прекршајни, кривични итд.)

в) доприноса,

г) остали приходи, итд.

РАСХОД за:

а) зараде (школство, здравство, судство, полиција, администрација),

б) инфраструктура,

в) социјална давања,

г) ванредни расходи (несреће, катастрофе, итд.).

Јавна расправа за промену Устава по овој тачки даће могућност за промену локалних избора, кандидате за функције и ново радно место „ЂАКОНИСА“ које се поставља у виду конкурса на основу програма и успешности пословања и менаџерства. Само се на локалним изборима бира председник општине или града, а остали на конкурсу освајају радна места: председник суда, командир (шериф) полиције, начелници школства, здравства, комуналних делатности,грађевинске оперативе. Сви они чине власт општине и одговарају грађанима, а оперативци су изабране на конкурсу „ЂАКОНИСЕ“. Укида се институција председника скупштине општине, па и сама скупштина.

3. УСТАВОТВОРНА СКУПШТИНА И ПРОМЕНА УСТАВА

Ова тема је свима позната и зашто није искоришћена на добробит овог народа није ми јасна. Ако се усвоје горе наведене тачке можете на суду савести и да не одговарате за сав свој досадашњи нерад и неред који сте произвели. Но нека вам је Бог у помоћи. Не бих више јавност да оптеретим ове теме су неопходне да бисмо изашли из тунела мрака и ћорсокака.

4. РЕФОРМЕ ПИО и ИЗДВАЈАЊА ИЗ РАСХОДА БУЏЕТА

Јавна расправа је потребна из разлога катастрофе која очекују пензионере у будућности. Већ сам у ранијим годинама овог сајта објашњавао где су и када ће настати проблеми, но да поновим само неке сегменте. Још траје дискриминација према мушкарцима у вези одласка у старосну пензију (35:40; 60:65), максимална пензија да буде 70.000,оо динара, увести ЗАШТИТНИ ДОДАТАК за мање од 17.000,оо динара пензије, итд. Потребно је озваничити и приватни ПИО фонд. Пошто ћу у тачки седам објаснити како да ради АД РАЗВОЈНА БАНКА, овај ПИО фонд може бити у склопу те банке. Тако да се у Буџету разликују средства за помоћ од ММФ-а за исплату пензија.

5. ЗАКОН О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ И ПАТЕНТИМА

Ова тема је од највећег значаја за подстицање производње нових производа (Немци производе и продају само нове производе успешно јер немају конкуренцију и цену), развој индустрије (развијати рударство и металургију, а то се може у сарадњи са Казахстаном), запошљавање, повећање БДП, извоз. Предлажем, за почетак да НИШ буде центар за патенте у сарадњи са Нишким универзитетом и академицима, као и поновно оспособљавање Нишке машинске индустрије и електронике. Навешћу таксативно неке идеје: туристички воз (са специјалним вагонима), три врсте апарата за комуникацију (локал мобител, локалнет, локал преводиоц), турбина на воду која користи силе: масе, инерције и гравитације, итд. Такође покренути широку акцију да се сви грађани обрате тој новој агенцији за интелектуалну својину и патенте ради даље сарадње са потпуном заштитом.

У оквиру ове тачке педлажем и скраћење радне недеље за све запослене, већ сам и о томе писао и урадио шему рада у пет смена. Пример: у ПД РБ „Колубара“ Лазаревац, по том систему је могуће запослити 500 младића. Само скраћење радне недеље са 40 на 36 сати оствариће се уштеда у буџету близу 7 % новца, што значи да се не мора ПДВ на робу повећати.

У медицини се може искористити разни патенти, због ограниченог простора, а све се то може објаснити на посебним сајтовима, могу и ја учествовати још само 4 месеца,јер радим други пројекат , као што су обољења од болести рака (прочитати на интернету ДЦА), читати књигу о Рудолфу Бројсу и све књиге о монаху Тадеју. Пољопривреда је грана где је изражена могућност великог броја патената (две годишње жетве, сарадња са Јужном Корејом, Сингапуром, Тајваном, Кенијом итд ). Предлажем да се из групе за патенте одабере елита за праћење научних достигнућа преко интернета и тв-а.

6. ЕКОНОМИЈА, БУЏЕТ И ЈАВНИ ДУГ

Ова тема господо оптуженици доноси вашој савести велику бригу јер нисте ништа урадили за спас нације, а поготово што нисте изнели у јавност шта би сте урадили у далекој будућности, макар да се надамо. Данас је јавни дуг близу 15 милијарди евра, дефицит у буџету се повећава сваке године за још 1,5 а верујем са ребалансом за 2012 годину ће бити дефицит и читаве 2 милиарде евра. Враћање дугова, ануитета, до краја године ће бити у висини 400 милиона евра. Ко ће зарадити ове силне евре, можете ли Ви да продате своје улоге и некретнине или да подигнете кредите па да враћате. Не, Ви ће те задужити народ Србије, ММФ већ нуди задужење до 5 милијарди евра, па Јово наново, како су стари рекли: „ дугује као Грчка“. У предходној тачки сам објаснио како да повећамо производњу, запошљавање, али сам и у прошлим година овог сајта објаснио какво је радно место под називом „ЂАКОНИСА“ у пројекту Ч.У.Д.О. и да се може запослити још 60.000 радника :7.000 Ђакониса21.000 у задругама за пољопривреду, 1.500 у савезу задругара за прераду, 10.000 у предузећима АД у општинама са улозима грађана (по једно АД предузеће у општини по целој Србији-грађански акционари) и у самом Нишу преко 10.000 радника. Такође треба искористити ЛЕСКОВАЧКУ КОТЛИНУ за изградњу стакленика и пластеника ( Холандија да буде носиоц пројекта).

Буџет се не може пунити из празног кад је он шупаљ. Фискална политика се не води, како хоће ФИСКАЛНИ САВЕТ, са повећањем ПДВ –а и замрзавањем плата и пензија и причом о смањењу администрације. Ово се мора урадити што брже и драстичније. Прекопирати софтвер из ЕСТОНИЈЕ под називом Е-управа без папира на локалу, тачније и државну (укинути многе агенције, невладине организације, смањити за 50 % војску и полицију, број посланика итд), а локалну коришћењем рачунара, преквалификовати тај кадар у друге струке или да оду на биро за запошљавање, рекструктуирати јавна комунална предузећа итд. Предлажем да се приход дефинише и оствари на два начина, један па други:

1. Изједначити обе пореске стопе на јединствену од 13 % за сву робу (овај предлог сам већ предложио), са јавном расправом и већ би могла да се уради 2016 године.

2. Од 2012 године па до 2020 године се може јавно расправљати да се укину сви постојећи порези, а да се уведе ЧИНОВНИЧКИ ПОРЕЗ а да остане још само царине за државе ван ЕУ, акцизе, такса на некретнину и добит предузећа (овде се може преговарати за замену пореза у име нових радних места). О „ЧИНОВНИЧКОМ ПОРЕЗУ“ следи јавна расправа, а ја ћу дати објашњења о том.

Јавни дуг се може уредити на начин како сам раније писао у овом сајту.

7. БАНКАРСТВО – ФИНАНСИЈЕ

Ово је тема од виталног значаја за сваку државу и народ који жели бољи живот, а у Србији се мора ово решити или ће мо отићи у „банкрот“ или ће мо бити у равни и имати стандарде са „ШАЛ“-ом (Швајцарска, Аустрија, Луксембург). Зато се мора применити и остварити свих 6 тачака ове ОПТУЖНИЦЕ, господо нисте хтели ништа од ових препорука да примените, које сам ја кроз овај сајт писао и носио у Београду. Зато предлажем да сада седнемо за тз. „Округли сто“ и разрадимо све ове теме из овог сајта да решимо и у јавности да презентујемо, нека они пресуде, ипак се овај народ пита. Већ сам писао о новој банки, а и цео свет говори да је потребно стварати развојне банке. Предлажем да се донесе одлука о оснивању БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ са називом „СРПЧЕ“ од стране Републике Србије као оснивача, а потом и свих грађана и правних лица. Почетни капитал да буде 4 милијарде евра које нуди ММФ, а потом из кредита од стране Руске федерације 1,250 милијарди евра и од Кине исто толико. Потом следи хитна продаја ТЕЛЕКОМА и са те стране улагање да буде 1,5 милијарди евра, а остатак од продаје да уђе у буџет за ову фискалну годину. Почетни капитал би био око 8 милијарди евра, са могућношћу да се докапитализује од стране грађана и правних лица из Србије и иностранства. Наравно да ова банка је независна институција и њена политика ће бити само улагање капитала у оснивању ОРТАЧКА ПРЕДУЗЕЋА и развој сарадње између правних лица (задруга ) и банке. Банка би запослила пољопривредне стручњаке за контролу и квалитет производа. Такође је могуће (постојећи капитал треба брзо да се умножи) склапати ортачко друштво са АД по једно општинско производно предузеће. Не сме се заборавити ни рударство где банка за развој може финансирати истраживачке делатности у геологији, медецини, фармацији и да не заборавим и пројекат Ч.У.Д.О. и реализацију школовања „ЂАКОНИСА“ на ФОН-у (мој предлог и да се разговара са ДОЦ.ДР Весном Дамјановић са тог факултета). Шта значи ОРТАЧКО ДРУШТВО ? То значи да обе стране уложе по 50 % новца и на основу чистог профита (када се одбију сви трошкови прозводње, потребно је претходно урадити стандарде трошкова )и на основу контроле банке за развој, који се подели, ствара се повољна клима за даљу сарадњу. То је питање једногодишње производње, а кад је питање дугорочног програма, ризици су обострани, онда је и контрола и могућа је докапитализација обе стране, наравно да се детаљи могу анексима на први уговор писати.

Посматрајући речи које сам напред написао у вези БУЏЕТА, ЈАВНОГ ДУГА, БАНАКА, као и личности ГУВЕРНЕР Народне банке, МИНИСТАР финансија је проблем у свим државама, али су решења присутна ако се прима савет од аматера и из народа где седе и већи стручњаци него који су на функцијама. Ако се узме модел Јевреја да се на уложену суму новца добије само 7 % више дугорочно гледано није то ништа, али ако се доста уложи и на добар пројекат онда испада да је то и 70 % профита. У трговини су они највише добијали, па су граду улице гледали колики је број пешака који шетају и онде су куповали и градили објекте за своју трговину без обзира на цену. Такође су фискалне трошкове смањили на минимум као и број радника, а своје утрошено време нису мерили. Да сумирамо ову тему. Државна и локална администрација у будућности неће ни бити постојаће само компјуктери са паметним софтвером. Финансије ће се улагати само у памет и машине и добар производ. Немци улажу у производе које нико не производе и немају ни памет и технологију за те производе. Позивам грађане Републике Србије да стварају општинска АД предузећа, задруге (по новом закону), само да не штеде у туђим банкама за малу камату, поштујте ДИНАР и улажите у патенте.

8. ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ

Поново апелујем да се наталитет подигне на виши ниво, оно ће нам доћи главе и џаба финансије и певајући живот у доколици кад нам Албанци дођу главе и уселе се у Србију, већ се сада ствара могућност о повлачењу одлуке о сецесији КиМ, по нацрту ЦИА и ислама. Ја сам већ обрадио ову тему са табелама из пописа 2002 године, а сад је стварно аламартна ситуација. Сви Ви који сте могли у јавности да изађете, а нисте одговорни сте и САВЕСТ није довољна за пресуду, ово је стварно катастрофа и …Потребно је, понављам МОРАТОРИЈУМ на абортусе и референдум за издвајање новца из плата и пензија за стипендије ђака у породицама са 5 и више деце. 3 или 4 је већ мало и не треба чекати дуго. Њива се пођубри и она рађа више, ово је процес који садашње жене не прихватају и оне ће одговарати.

9. КАЗНЕНА ПОЛИТИКА

Досадашњи рад тужилаштва и судства нису донели добре резултате и сматрам да су сви кривци овде набројани, директно или индиректно не посматрајући правосуђе као самосталну и једину институцију у држави. Зато сугеришем да је само прецизна и неприкосновена казнена политика једино средство против МИТА, КОРУПЦИЈЕ, КРИМИНАЛА и неоснованог богађења и не плаћања обавеза друштву. Да поједноставим: постоје казне у распону рецимо од 1 до 10 година затвора. Таква могућност изрицања пресуде ствара адвокатима манипулацију и „дриблинг“ на учињено дело, то треба у старту одбацити и пресуда треба да буде изречена на јединствену казну, рецимо на горњу бројку. Спречило би се богаћење адвоката и социјализација криваца би се обављало у затвору и имали би право на условну слободу. За све врсте прекршаја и кривичних дела треба да постоји само јединствена казна са могућношћу условне слободе, коју изриче комисија за условну слободу и контролу на слободи од стране надзорника. Такође би било корисно и популарно да се све новчане казне: мандатне, прекршајне и кривичне (у договору са судом) уплате на рачун Фонда ПИО.

10.ЗАКОНИ

Све законе које Народна скупштина до сада није усвојила, мора нова Влада да брже ради и предложи цео пакет закона на усвајање (Бугари су усвојили све законе ЕУ не преводећи их), а господин Борис Тадић их добио од Хрвата и чува само за себе, треба пожурити са усвајањем. И транспарентност при предлагању и усвајању да буде јавна преко сајта владе Републике Србије. Докле год се не донесу, пре свих Закон о наркотицима, оружју и трговини органима и женама, нама се не пише добро и хаос је био и биће. Судије су у принципу и криви за лош однос према својој професији, спорости, и шиканирању грађана и правних лица не доносећи право и правду како каже народ: не суди и не куни се криво већ по правди Бога истинитог. Па Бог је народу послао по Мојсију две камене плоче са 10 закона који би требало и сада да важе и да се користе. Навешћу један закон који у Грчкој важи у вези избора посланика у њиховом Парламенту, а који гласи: Странци, партији или коалицији која освоји на изборима највише посланика додаје се „БОНУС“ у висини још 50 % освојених посланика. То значи да Парламентарна већина може одмах да одлучи о мандатару за састављање Владе и несметано да ради целим мандатом. Пример: У Србији једна странка добије 86 мандата плус 50 % или 43 посланика чини укупно 129 Народних посланика.

Горе поменуте теме су довољне да се оптужени поименце и без имена осећају криви и савест их казни по заслугама, но и поред тога ја ћу и појединачно да их прозовем.

1. Борис Тадићу, знање је врлина, али не коришћено у власи је злоупотреба власти и на овакав положај нације и лош материјални, морални и духовни положај породице без вишег националног циља, а пре свега кроз наталитет, доводи до мишљења да си Ти грешио и треба да се повучеш из политичког живота. Знам да ниси сам кривац за насталу ситуацију, има их из дргих странака и партија који су и већи кривци али си Ти вођа а он највише одговара и Твоја савест ће Те у старости нагнати да се извињаваш нацији кроз књиге које ћеш писати, нека Ти је Бог у помоћи. Знаш ли Тадићу у чему је краљ Вукашин Мрњавчевић погрешио? Не знаш. Ја ћу Ти казати! Требао је читати Свето писмо где је јасно написано, препричаћу: Ако сазнаш да се непријатељ спрема да пороби и освоји твоју државу или народ, шаљи уходе да виде колика се сила спрема и иде на тебе, а ако је велика шаљи миротворце да преговарају и потписуј мир са подношљивим договором. Као што знаш да је Турска сила била јака, па и данас је, нарочито ислам у целини (главни је побуњивач у „Афричком пролећу“, а сада и у Азији). Млади муслимани крећу да покоре цео свет, а ЕУ и САД им дају подршку. 1371 године да је краљ Вукашин склопио мир са Муратом, не би било ни Косовског боја , Балканских ратови ни Првог, ни Другог светског рата, такође не би постојали Албанци као народ. Србијанаца би било преко 70 милиона, држали би власт централне и део источне Европе, а Турци цео запад. Да си Тадићу читао 2009 године овај сајт и разговарао самном сада би владала ДС сама у Народној скупштини са 132 посланика.

2. Господине председниче Томислав Николићу, у првом реду Ти честитам на избору за председника Републике Србије, такође Ти честитам на оставци председника странке и добијању благослова од Патријарха Иринеја. Но ја Те оптужујем, заједно са осталим, на Твом опозиционим наступима у јавности и институцијама, а ја ћу Ти рећи шта је требало да радиш, није ни сада касно да исправиш (можда си и даље опозиција, али са овом функцијом и контролор). Када је једна странка у опзицији ( прошлим временима Твоја) извршиш експеримент, у договору са целом странком: предложи се неки закон (рецимо о наркоманији, оружју или јавним набавкама и ревизији приватизације итд.) и не постави се на дневни ред, или се не усвоји, напушта се учешће у раду Народне скупштине до даљњег и онда се формира Влада у „сенци“ или Народна скупштина у „сенци“ ако се има новца. Презентујеш народу шта се ради, усваја и у општинама где си на власти примењујеш. Зато се мучиш у изборима и трошиш велике паре на кампању, али треба бити и на страшном месту постојати, бити бунтовник, визионар и организатор народа. Али и поред тога ја Ти лично нудим и другу шансу коју ћу образложити на крају овог дела сајта за 2012 годину.

3. Господине Дејан Шошкићу, гувернеру, у животу човека постоје три правила (у духовном се зна да су три Оца у једној личности: Бог Отац, Бог Син и Бог Свети дух) и они представљају овоземаљски стабилан процес а за остало је:

Правило: слобода, правда и част (тробојка наше заставе). Правило: породица, посао (плата) и пензија. Правило: политика, власт и поданство.

Поред горе наведених правила постоји једна реч коју ћу три пута написати: стабилност, стабилност и стабилност (рецимо курса динара, цена итд.) је од битног значаја за наш народ. Динар је преко потребан да се ревалвира 1:1 у односу на Евро. Развојна банка (АД СРПЧЕ ) је нама неопходна, у тексту банкарства и финансија, сам објаснио шта треба да се уради. Само да поновим, Твој предлог би политичари, медији као и јавно мњење са одушевљењем прихватило ове предлоге и мере које произилазе из истог. То је исто као и када се први динар из 1994 године појавио и назван је „АВРАМКО“ по тадашњем гувернеру ДРАГОСЛАВ АВРАМОВИЋУ. И да поновим оснивачки капитал (кредит од ММФ. Русије и Кине) и продајом ТЕЛЕКОМА би чинило 8 милијарди евра,а народ би масовно куповао хартије од вредности у виду акција и докапитализација би достигла близу 7 милијарди евра што заједно чини око 15 милијарди евра, 50 % БДП или цео јавни дуг. Признаћеш да би то била златна ера нашег банкарства и онда би се покренула лавина регострованих задруга и АД предузећа у општинама, али уговор је смо у ортаклуку 50% са банком и лимитиран износ. Ризик не постоји са добром припремом, уговором и контролом.

Друго питање, из Твоје надлежности, су цене па ти препоручујем следеће: Формирај радно тело на челу да буде један од вицегувернера и у договору са амбасадорима у ШАЛ-у (Швајцарска, Аустрија, Луксембург) представе цене рада запослених по делатностима и степену образовања, цене роба и услуга, број запослених јавног сектора у држави и општинама итд. То тело ће изнети податке на сајту Народне банке и коментарисаће се у медијима.

Треће питање је ЈАВНИ ДУГ.Предлажем Ти да обећаш, у договору са Владом и министрима финансије и економије, да ће БУЏЕТ РС у 2016 години бити у суфициту са условима које ћеш изнети а користећи овај програм. Наравно да ће и јавни дуг са отплатама ануитета нестати за рецимо још 5 година, то значи да 2022 Србија послује позитивно и са великим добитком, само да не заборавим, гувернеру, НАТАЛИТЕТ.

4.Господин Александар Тијанић.Мислим да ова три господина јесу крива, али ће њихову кривицу пресудити савест по појединцу, а Ти!!! Но поред тога ја Ти желим да се покајеш и прочиташ детаљно овај сајт и искористиш шансу и са ова три господина урадиш да се боље живи и позовеш на коментаре овог сајта,а који ћеш рекламирати. Промена друштвеног уређења је преко потребна и ја сам га назвао „ЦРКВЕНИ НАЦИОНАЛ СОЦИЈАЛИЗАМ“. У Давосу на самиту државника и привредника господин Бил Гејтс је рекао: „капитализам нема алтернативу“. Па он се јадан сав претворио у новац, бизнис и величину и не смо он већ и сви политичари и бизнисмени (тајкуни). Но Бог даје знање и могућност другчијег погледа на сиротињу и новац. Пошто се и Ти сматраш величином, ја, мали, Ти саветујем и тражим од Тебе да сајт: Шијан. Инфо, презентујеш кроз бесплатну рекламу на ТВ-у. Па ја и остали грађани са својим уплатама за ТВ дајемо плату свим твојим запосленим радницима и Теби. 2 милиона по 500,оо динара пута 12 месеци је зарада 12 милијарди динара, па ваљда завређује овај сајт да се прикаже 10 секунди пре дневника у 19и 30. Ипак Ти си директор и ово је Твој избор, али пази, пред смрт долази савест за осуду и …

5. НОВИНАРИ, сви ви обични, главни и одговорни, па и власници медија сте најодговорнији ако се гледа групна одговорност према нацији јер дајете ритам, обавештење, најчешће погрешна који стварају панику и нерасположење у породици. Велика је то одговорност да за 32 године нема напредка у информацијама, тако и демократије, слободе штампаних и електронских медија, али ваш је то избор. Зато „тезгарите“ у иностраним медијима, пишите им не бојте се.

6. ПРЕДСЕДНИЦИ ПОКРЕТА, ПАРТИЈА И СТРАНАКА

Баш вас је много! Мада ја видим да ви знате шта радите а то је : желите да заузмете министарске фотеље, да постанете Народни посланици, чланови управних одбора водите којекакве агенције и још много тога, а народ??? Пошто вас је много и вас ће редом савест осудити макар пред смрт, али имате времена да се покајете и примените овај програм за добробит нације.

7. АКАДЕМИЦИ

Све сте у животу завршили и ја сам мислио да ће Те у тој организацији САНУ да измудрујете и јавност да обавестите о напретку и бољем животу народа. Но Ви сте само написали раније „МЕМОРАНДУМ“ о КиМ, њеној подели и то Вам није прошло, али сада је време да се тргнете и прво прочитате овај сајт, а потом се и у јавности покажите. Народ Вас школовао, омогућио да висока знања и звања примените у пракси, а Ви ништа. Прочитајте о патентима и ова која сам набојао и сва регистована туђа па да кренемо у производњу. Такође Вам препоручујем да прочитате на интернету о лечењу болести рака: ДЦА.

8. ПОСЛОДАВЦИ

ПОСЛОДАВЦИ, ех послодавци, шта бих написао у овој оптужници, само то да је потребно и широко образовање да се сагледа будућност нације и заштита свих радника на било који начин. У овом сајту сам предложио да се скрати радна недеља на 36 сати и уведе у рад 5-а смена, а зашто? Из једноставног разлога запошљавања у 5-у смену и са скраћењем радне недеље радници могу да се учлане у задруге (пољопривредне и занатске) привремено и повремено (4 суботе и 2 петка) недеља је дан одмора. Други пример: Када је ФИАТ одлазио из Пољске у Србију, онда је један инжењер рекао: код нас у Пољској је плата 1.000 евра, а код вас у Србији је 300 евра, само на разлици цена зарада ФИАТ ће зарадити много. Ево рачунице: Разлика од 700 евра множи се са 3.000 радника и за 20 година профит износи укупно 504 милиона евра само на разлици цена рада. Коментар је излишан. После револуција у Африци под називом „Афричко пролеће“ „муслиманска браћа“ преузимају власт и склапају лоше уговоре , што значи да све светске корпорације иду и улажу у Африку, нарочито у „подсахарским“ земљама јер је јефтина цена. Спреман сам да са Вама разговарам још по нечему, а то би између осталог било о порезима као намету на производ и радничке плате („чиновнички порез“). И за Вас важи текс о патентима.

9.АРХИЈЕРЕЈИ – ЕПИСКОПИ

Знате да Бог види све! Па свађе међу Вама, раскол у начину литургијске молитве и назив СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, па Руска, Грчка итд. Ја мислим, нека ми Бог опрости што се мешам у Ваш пастирски рад али дозволите ми да предложим сазивање ВАС ЕЉЕНСКОГ САБОРА 2015 године на коме би између осталог био следећи дневни ред:

1. Јединствена литургијска молитва.

2. Јединствен календар по методи Милутин Миланковића.

3. Да се црква зове ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА па назив државе.

4. ИТД.

10. Ја Драган Шијан крив сам што нисам послушао једног господина када сам 2009. године први пут пошао у шетњу и он ме заустави и упита шта то представља. Ја му објасних, а он настави и пита је ли ПАТРИОТСКИ, рекох да, а онда он дословце рече: „Погрешио си што си дошао у Београд јер овде нема Срба“. Нисам размишљао о тој констатацији онда, али сада видим да сам требао у унутрашњост да кренем или у новине преко огласа на првој страни да се сајт објави и да све то платим, јефтиније би коштало.

На крају овог текста да одговорим на постављено питање о димензијама:.

1. Ширина

2. Дужина

3. Висина

4. Време

5. Две највеће заповести: Љуби Господа Бога својега свим срцем својим, и свом душом својом, свом мисли својом и свом снагом својом. Друга је: Љуби ближњега својега као самога себе.

6. Божији закони и њих има 10 (читај календар).

7. Љубав као љубав и радост.

8. Хришћанске врлине и њих има 7 (читај календар).

9. Виртуална стварност – машине (рачунар, телефон, тв, робот ) и софтвер за будућност.

10. Крај и почетак

Пре 13,7 милијарди година десио се велики прасак и настала је васиона, кажу стручњаци да је то почетак и наши физичари рекоше да се створила прва димензија. По мени пре почетка био је некад и крај нечега да би се васиона урушила – смањила и експлодирала. По Алану Гуту научнику за васиону ширење свемира се убрзава јер постоје још два или више већих васиона. Зашто ја пишем уместо закључка ОПТУЖНИЦЕ овај текс и ово питање постављам. Из једноставног разлога. Десета димензија треба да створи сазнање, да нисмо сами, да је Бог уредио све, постоји крај нашег живота, почетак Божанског бића и на крају или почетку постоји САВЕСТ.

ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ председник Републике Србије

Господине председниче, нудим овај програм, Теби лично, без обзира на оптужницу, да поправиш стање овог народа и ако хоћеш могу Ти бити „САВЕТНИК“ без накнаде. А сада да приступим понуди решења да овај народ после 32 године живота у мраку и без правог председника и вође пође у радостан живот појединца и породице. Започећу са првом димензијом, дужина (користићу напред наведене димензије), а то је да што пре створиш визију (како је говорио Зоран Ђинђић) и окупиш тим који ће да спроведе визију из теорије у праксу. Препоручио бих Ти следеће институције: САНУ, ФОН, Бизнисмени, а они нек представе појединце који би прихватили овај програм да га спроведу у дело. Друга димензија је ширина и обухвата широке народне масе. Њу може организовати и контролисати само „ЂАКОНИСА“ која би се школовала на ФОН-у. Са сарадицама (све су девојке или жене високообразоване) из ФПН, Правног, Економског и пољопривредног факултета, би спроводиле Ч.У.Д.О. потом регистровале локалне синдикате, задруге (пољопривредне, занатске итд.), агенције, апелационог адвоката, медије. Да поновим, „ЂАКОНИСА“(око 7.000 У Србији) је замена за локалне одборнике у мојој визији у промени УСТАВА на тему локалних организација, видећеш да сам ја у праву. Трећа димензија је висина и представља АД банка за развој „СРПЧЕ“, јер сви банке гледају високо, недоступне за обичне људе. Оснивачки улог је близу 8 милијарди евра (ММФ, РУСИЈА, КИНА) продаја ТЕЛЕКОМА и представља достојан почетак за покретање производње (пољопривреда, индустрија са рударством и геологијом, туристичка медицина итд.). Четврта димензија је време и битна ставка овог предлога. Од Тебе много зависи у којем времену и року се три горе димензије могу спровести у дело. Врло брзо можеш у медијима да рекламираш теме и да тражиш стучне сараднике за овај посао. Мене можеш још само 4 месеца, до 10.10.2012 године да контактираш лично а потом преко посредника. А за пројекте, по завршетку курса и кратке обуке, треба Ти лично да се ангажујеш за новац из донација. Потребноје око 6 милиона евра, по 1 милион за 6 општина (по 2 из западне, јужне и источне Србије), детаље бисмо заједно урадили. То се може урадити до краја 2012. За примену пете димензије је потребна помоћ његове Светости патријарха господина Иринеја који би преко архијереја проследио наредбу свим свештеницима по Србији да се упознају са програмом за бољитак народа. Духовност нам треба као насушни хлеб јер без духовности ни Бог неће да помогне. Зато и постоје Божије заповести. Ако се сви ангажују на овом целом програму могућност је да сви у Србији буду запослени и богатији. Шеста димензија су Закони који владају у ЕУ, а господин Тадић има диск са преводом који су урадили Хрвати, нек изнесе на увид кроз медије. У законе спада пре свега и УСТАВ Републоке Србије, а који се крши на више начина. То је најпре око АП КиМ, а и дискриминација неједнаког стања између те две покрајине. Ја сам навео да се о томе изјасни народ и да се изабере и Уставотворна скупштина за израду новог Устава РС. Докле год се народ не изјасни Ви политичари нон-стоп кршите Устав, прочитајте га. Седма димензија је љубав. О њој су писани романи и песме. Ако се ствара љубав и праштање и Бог ће нам помоћи у свему. Предизборне политичке кампање и постизборне несугласице око избора Владе даје ми заправо да се Срби свађају, а заборавили су поруке Светог Саве да се Срби сложе, обоже и умноже. Осма димензија је врлина. Наспрам врлине је грех. Са врлином човек може да победи и себе и унапреди продицу, просвету, посао, плату и пензију и да стигне на врх и задовољно гледа доле где је некада био. Девета димензија је САВЕСТ и она ће судити свима нама, а такође је и виртуелна стварност време машина, робота, хардвера, софтвера, тв, рачунара, телефона и разних филмова далеке будућности нестварне стварности. Зато нам треба и оних 8 димензија да спремни и математички урадимо да дочекамо и десету. Она гласи: крај и почетак. По мени господине Председниче, волео бих да је за Тебе почетак и имаш велику шансу да успеш ако овај сајт прочиташ пажљиво и наредиш Твојим сарадницима-саветницима да са мном у разговору још дам информација. Волео бих да могу и Грцима да помогнем, једина им шанса да и они премене овај програм што пре. Постоји и шанса за рударску и грађанску оперативу, па трговину и туризам средње Европе, који сам писао раније у овом сајту, је Европски канал који полази из Солуна и завршава се у Гдањску (Пољска). О тој теми такође се може направити студија о изводљивости и обавестити све амбасадоре у Републици Србији да се и они изјасне о том програму. Треба на сајту погледате сви колике су луке у Сијетлу (западна Америка) и Дортмунд у Холандији, тако може да буду и луке у Солуну и Гдањску. Господине председниче, добио си 10 таланата и умножи их (прича о талантима у Светом писму), помогни. Да ли знаш како ти је Бог помогао да победиш у извбору за председника Србије? Не знаш! На основу греха коју је направио господин Тадић, јер је хтео и трећи пут да буде изабран за председника Републике Србије. Бог то не жели. Устав Републике Србије је јасан. На крају желим Ти радост и љубав Теби и Твојој породици!